Nieuw spaarproject clubs en kindernevendienst : Stichting Children’s Relief

De kinderen van de clubs en kindernevendienst hebben op  14 oktober 2018 een presentatie gehad over het nieuwe spaarproject.

Er is gekozen voor een project van Stichting Children’s Relief die kleuterschool Slobozia in Roemenië ondersteunt.

U kunt via deze link meer van het project lezen; Stichting Childrens Relief