Activiteitenboekje

Elk jaar verschijnt in september het “Activiteitenboekje” voor het komende jaar.

Dit boekje bevat de activiteiten die voor dat najaar en het volgende voorjaar plaatsvinden.
Naast de catechese (voor de jeugd en voor 20+, belijdenis en huwelijk) staan daar ook de activiteiten van de diverse commissies (zoals de middagen voor ouderen en alleen-gaanden van de Zusterkring/HVD), avonden van bijv. de commissies vorming & toerusting, Kerk& Israël, de Alpha-cursus van de Missionaire commissie en de andere activiteiten voor de jeugd.

activiteitenboekje 17-18