De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Om voor deze ANBI-status in aanmerking te komen moet elke gemeente, diaconie en classicale vergadering online transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

In het kader hiervan zijn op deze pagina de volgende documenten in te zien:

Toelichting ANBI Diaconie.
Toelichting ANBI College van Kerkrentmeesters.
Beleidsplan 2014 – 2018 .