Samenstelling Jeugdraad 

Marcel Versteeg:          Jeugdwerkleider
Bert Brink:                     Voorzitter en  vertegenwoordiger  in het Moderamen
Carla Oostendorp:        Secretariaat
Geerlinge Hamburger:  Oppas, KOM, Kindernevendienst
Inge de Roon:                Kings Kids, Kerst en Pasen
Jan van Marle:               Zeilkamp, Jongerenproject
Vacant:                           Mc Church, Jongerendiensten
Janneke Broekhuis:       Jeugddiaken
Wout Limburg:              Contactpersoon vanuit de KRM