Koffiedrinken

Na elke dienst staat de predikant en de ouderling van dienst bij de uitgang voor een klein praatje.

Daarnaast is er ook 1x per maand koffiedrinken na de ochtenddienst. Dit wordt kenbaar gemaakt via contactblad, website en Weekinfo.

Twee keer per jaar is er, tijdens het maandelijks koffiedrinken, gelegenheid om  nieuwe gemeenteleden beter te leren kennen.Nieuwe gemeente leden krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging
Er wordt dan meer informatie over de gang van zaken binnen De Hoeksteen verteld. Eén van de predikanten, de jeugd werkleider en betreffende wijkouderlingen proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn.