Moderamen van de kerkenraad

Het Moderamen van de kerkenraad heeft de volgende taken:

           • het voorbereiden van de vergaderingen
           • het leiden van de vergaderingen
           • het uitvoeren van de besluiten
           • het afdoen van spoedeisende zaken en routine-handelingen
           • het juist informeren van de kerkenraad

Ieder jaar wordt in januari een nieuw moderamen gekozen.

Het moderamen bestaat uit:

1. R. Bosman (Voorzitter)

2. G. Meuleman – Schreuder (Scriba)

3. Ds. A.H. van Veluw

4. Ds. G.H. Labooy

5. Ds. H.J. van Maanen

6. J. Smit (Communicatie-ouderling)

7. L.D Brink ( Jeugdraad)

8. J. Mateboer-Klaver (Wijk Noord)

9. Vacant  (Wijk Zuid)

10. W. Fix-Kok (Wijk Midden)

11. W. Limburg (Kerkrentmeesters)

12. J. Heldoorn (Diaconie)

13. J. Kraan (Missionaire Commissie)