Nieuwe vacatures

Opnieuw zijn wij op zoek naar een tweetal dat het collectegeld wil storten bij de bank; dit moet wekelijks (overdag) gebeuren en kost ongeveer 45 minuten; de twee koppels wisselen elkaar af per periode van ongeveer zes tot acht weken.

Wij zijn ook op zoek naar personen die op maandagochtend de collectebonnen willen tellen; er zijn meerdere tweetallen waardoor jij gemiddeld éénmaal per 3 á 4 weken aan de beurt bent. Voor info ouderling-kerkrentmeester wdevries11@hetnet.nl.

Bestaande vacatures

·  Gemeenteleden die mee willen werken om de tuin rondom het kerkgebouw en de tuin van ds. Labooy bij te houden. Er heeft zich al een aardig groepje gevormd, maar uitbreiding is altijd welkom. Klaas van Dam kan er meer over vertellen (klaasvandam@outlook.com);

·  Een gemeentelid die een bewoner van huize Groenendael eens per twee weken wil begeleiden naar de kerk;

·  Een gemeentelid die een bewoner van huize Goudplevier wil begeleiden naar de kerk. Meer info bij Nanda de Groot (nandadegroot@hotmail.com);

·  Gemeenteleden die huiscatechese willen geven. Meer informatie bij Marcel Versteeg (marcel@hoeksteenkerk.nl);

·  Een gemeentelid die een gemeentelid wil begeleiden van de kerk naar huis (Blexterstraat). Het gemeentelid zit in een scootmobiel en de begeleiding kan op de fiets. Het gaat alleen om de middagdiensten. Meer informatie bij j.vandewetering@philadelphia.nl;

·  Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die ons willen helpen met collecteren. Wil(t) jij / u ook een bijdrage leveren aan de dienst? Wordt dan collectant. Dit jaar zijn er een aantal collectanten gestopt. We zijn dus dringend op zoek naar nieuwe collectanten. Aangezien er ook een aantal hulp collectanten stoppen zijn wij ook op zoek naar jongens/meisjes vanaf ongeveer 10 jaar. Zit jij dus in groep 6 of hoger, meldt je dan aan. Voor meer informatie of aanmelden kun je terecht bij Sylvia Sleurink (sylvia.sleurink@kpnplanet.nl) of 06-10389078;

·  Voor een tweetal wijken: M5 en Z7 is er behoefte aan een wijkdame (wijkheer mag natuurlijk ook!). Over deze vacature kan Janny Mateboer meer informatie verstrekken (jannymateboer@hotmail.com);

·  Een gemeentelid die het archief van de Hoeksteen wil bijhouden;

·  Gemeenteleden die deel uit willen maken van de groep die de verjaardagzakjes willen ophalen. Voor meer informatie bij Ada Genuit (adagenuit@gmail.com) of 06-24434983;

·  Een gemeentelid die zich bezig wil houden met het op DVD branden van opnames die gemaakt zijn van kerkdiensten.

·  We zijn op zoek naar een groepje vrijwilligers die om beurten op zaterdagmorgen wil gaan zwemmen met een jongen met een verstandelijke beperking. Meer informatie is te verkrijgen bij Wilma Limburg (wilmalimburg@outlook.com).

·  Een aantal mensen die voor eten van de band van de jongerendienst willen zorgen. Meer informatie nodig ?

Kees-Jan Zandsteeg (kees-jan@zandsteeg.nl) kan er meer over vertellen.

·  Geluidsmannen/-vrouwen.