Gezin-School-Kerk-dienst: Petrus, een discipel van Jezus

Gezin-School-Kerk-dienst: Petrus, een discipel van Jezus

 

Op D.V. zondag 12 februari zullen de kerkdiensten in veel gemeenten in Kampen en IJsselmuiden een andere invulling hebben. Dan is er namelijk een kerkdienst als afsluiting van de Gezin-school-kerk-week . Al jaren werken kinderen van de meeste  Protestants-christelijke basisscholen in de eerste week van februari aan een speciaal GSK-project.

Het thema is dit jaar: Petrus, een discipel van Jezus.  Dit keer horen  de kinderen 4 verschillende Bijbelverhalen.  Alle 4 de verhalen gaan over Petrus en hebben een eigen thema. Nl.  Volgen, vertrouwen, vervolging en  vastzitten.

Over dit thema  wordt door de leerlingen op allerlei manieren gewerkt. Door middel van Bijbelverhalen, passende liederen,  het thema lied: Wees niet laf wordt aangeleerd, maar ook  creatief zijn de kinderen met het thema bezig.

De kinderen krijgen in deze week een themaboekje  voor thuis, waarin zij de Bijbelverhalen  samen kunnen lezen met hun ouders.  Op veel scholen komt een  predikant op bezoek om met de kinderen over het thema door te praten en alvast met het team te overleggen over de kerkdienst.

In de gezinsdienst zullen de kinderen het geleerde ook laten horen door te zingen, muziek te maken en te spreken. Natuurlijk zijn hun werkstukken in de kerk te bewonderen.

De invulling zal per kerk verschillend zijn, maar wel zo dat Gods Woord centraal zal staan.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om D.V. zondag 12 februari in één van de  kerkdiensten met de kinderen  aanwezig te zijn.

(Zie ook de websites van de kerken en scholen)

Actie Kerkbalans 2017

Bericht van de wijkouderlingen

Op 17 januari jl. hebben we samen als ouderlingen en predikanten onze eerste consistorievergadering gehad in dit nieuwe jaar. Deze eerste vergadering is altijd een gezamenlijke, dus met alle wijken.

We bespreken tijdens zo’n avond o.a. zaken t.a.v. het pastoraat. Tijdens deze vergadering hebben we ook besproken hoe we kunnen/moeten omgaan met de 7 (!) wijken die momenteel nog vacant zijn en dus geen wijkouderling hebben.

Voorlopig willen we het als volgt oplossen:

De vacante wijken worden waargenomen door bestaande wijkouderlingen, met uitzondering van wijk M7, daar zal Linda van der Scheer  voorlopig nog  het aanspreekpunt blijven bij noodgevallen.

Waarneming betekent dus alleen in geval van nood; verder ligt het werk stil, hoe erg wij dit ook vinden. Echter, de werkdruk van de huidige wijkouderlingen is al vrij hoog en  we willen dit niet nog meer verhogen.

(Jubileum) Boekjes e.d. worden zoveel mogelijk bezorgd door de wijkdame/heer.

Onderstaand een overzicht van de aanspreekpunten voor de vacante wijken:

Het telefoonnummer en emailadres van betreffende mensen kunt u vinden in het contactblad en op de website.

 

 • Wijk
 • N 2
 • N 6
 • M 6
 • M 7
 • Z 2
 • Z 4
 • Z 6
 • Ouderling
 • Stijnie Bartelink
 • Janny Mateboer
 • Jeroen Schafstad
 • Linda van der Scheer
 • Henrik Henssen
 • Nanda de Groot
 • Jan Prins

We hopen op korte termijn weer mensen voor te dragen voor het ambt van ouderling en het is onze grote wens dat over niet al te lange tijd alle wijken weer een eigen ouderling hebben en dat de kerkenraad weer compleet is.

Voedselactie Dorcas

Ook in 2016 deden we als Hoeksteengemeente mee met de voedselactie van Dorcas. Dankzij uw medewerking hebben we een mooi aantal dozen en plastic tassen met inhoud binnen gekregen. Maar liefst 175 pakketten! Deze pakketten worden uitgedeeld aan de allerarmste mensen in Oekraïne, Moldavië, Albanië en Roemenië.

Hiervoor allen hartelijk bedankt, mogen we ook dit jaar weer op u hulp rekenen?!

Ook nog een bedankje voor de vrijwilligers, die geholpen hebben de producten zo snel te sorteren.

Hartelijke groet Missionaire  Commissie de Hoeksteen

Bestel nu de Veertigdagenkalender

Terug van weggeweest: De veertigdagenkalender.

De missionaire commissie van de Hoeksteen wil graag voor u een veertigdagenkalender bestellen. Dit jaar hebben we gekozen voor de kalender van stichting Tear. In de hal van de kerk vindt u naast het inschrijfformulier ook een inkijkexemplaar. Ook op de website van Tear is meer informatie te vinden.

Inschrijven kan tot 20 februari; bestellen kan ook via mcdehoeksteen@live.nl.

Kosten: € 4.00, te betalen bij aflevering.

Meditatie Ds. G.H. Labooy – Waarom zouden wij het bij het rechte eind hebben?

Laatst hadden we een heel boeiend gesprek op de belijdenis catechisatie.
Ik wil hier graag iedereen daar in laten delen en er ook nog wat aan toevoegen. Het ging over de veelheid van godsdiensten.
Waarom zouden wij het bij het rechte eind hebben?
Ik beweerde: hoe meer je van de verschillende godsdiensten weet, hoe zekerder je als Christen wordt. Of vooral: hoe dankbaarder je wordt dat je Christen mag zijn.

Lees hier de volledige meditatie

Rooster Kindernevendienst

Het rooster van de Kindernevendienst (waarin je kan zien wanneer, waar en hoe lang de verschillende groepen nevendienst hebben) is nu hier te vinden op de website.