Bericht van de wijkouderlingen

Op 17 januari jl. hebben we samen als ouderlingen en predikanten onze eerste consistorievergadering gehad in dit nieuwe jaar. Deze eerste vergadering is altijd een gezamenlijke, dus met alle wijken.

We bespreken tijdens zo’n avond o.a. zaken t.a.v. het pastoraat. Tijdens deze vergadering hebben we ook besproken hoe we kunnen/moeten omgaan met de 7 (!) wijken die momenteel nog vacant zijn en dus geen wijkouderling hebben.

Voorlopig willen we het als volgt oplossen:

De vacante wijken worden waargenomen door bestaande wijkouderlingen, met uitzondering van wijk M7, daar zal Linda van der Scheer  voorlopig nog  het aanspreekpunt blijven bij noodgevallen.

Waarneming betekent dus alleen in geval van nood; verder ligt het werk stil, hoe erg wij dit ook vinden. Echter, de werkdruk van de huidige wijkouderlingen is al vrij hoog en  we willen dit niet nog meer verhogen.

(Jubileum) Boekjes e.d. worden zoveel mogelijk bezorgd door de wijkdame/heer.

Onderstaand een overzicht van de aanspreekpunten voor de vacante wijken:

Het telefoonnummer en emailadres van betreffende mensen kunt u vinden in het contactblad en op de website.

 

 • Wijk
 • N 2
 • N 6
 • M 6
 • M 7
 • Z 2
 • Z 4
 • Z 6
 • Ouderling
 • Stijnie Bartelink
 • Janny Mateboer
 • Jeroen Schafstad
 • Linda van der Scheer
 • Henrik Henssen
 • Nanda de Groot
 • Jan Prins

We hopen op korte termijn weer mensen voor te dragen voor het ambt van ouderling en het is onze grote wens dat over niet al te lange tijd alle wijken weer een eigen ouderling hebben en dat de kerkenraad weer compleet is.