Gezin-School-Kerk-dienst: Petrus, een discipel van Jezus

Gezin-School-Kerk-dienst: Petrus, een discipel van Jezus

 

Op D.V. zondag 12 februari zullen de kerkdiensten in veel gemeenten in Kampen en IJsselmuiden een andere invulling hebben. Dan is er namelijk een kerkdienst als afsluiting van de Gezin-school-kerk-week . Al jaren werken kinderen van de meeste  Protestants-christelijke basisscholen in de eerste week van februari aan een speciaal GSK-project.

Het thema is dit jaar: Petrus, een discipel van Jezus.  Dit keer horen  de kinderen 4 verschillende Bijbelverhalen.  Alle 4 de verhalen gaan over Petrus en hebben een eigen thema. Nl.  Volgen, vertrouwen, vervolging en  vastzitten.

Over dit thema  wordt door de leerlingen op allerlei manieren gewerkt. Door middel van Bijbelverhalen, passende liederen,  het thema lied: Wees niet laf wordt aangeleerd, maar ook  creatief zijn de kinderen met het thema bezig.

De kinderen krijgen in deze week een themaboekje  voor thuis, waarin zij de Bijbelverhalen  samen kunnen lezen met hun ouders.  Op veel scholen komt een  predikant op bezoek om met de kinderen over het thema door te praten en alvast met het team te overleggen over de kerkdienst.

In de gezinsdienst zullen de kinderen het geleerde ook laten horen door te zingen, muziek te maken en te spreken. Natuurlijk zijn hun werkstukken in de kerk te bewonderen.

De invulling zal per kerk verschillend zijn, maar wel zo dat Gods Woord centraal zal staan.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om D.V. zondag 12 februari in één van de  kerkdiensten met de kinderen  aanwezig te zijn.

(Zie ook de websites van de kerken en scholen)