Vespers in de lijdenstijd

Ook in 2017 worden er in de weken voor Pasen weer vespers gehouden. Een vesper is een moment van inkeer en bezinning met schriftlezing, gebed, stilte, zang, gedicht, orgel of andere muzikale invulling.

De periode van voorbereiding op het Paasfeest noemen we de veertig dagen of lijdenstijd. Het getal 40 komt uit de Bijbel (Matt. 4,Marc. 1,Luc. 4) en wijst naar het verblijf van de Here Jezus in de woestijn. Voordat Hij met zijn werk begon, ging Hij veertig dagen naar de woestijn om zich voor te bereiden.

Het thema voor dit jaar is: “Gericht op het einde”

De vespers worden voorbereid door groepen gemeenteleden. De vespers vinden plaats in de kerkzaal van “De Hoeksteen”.

Op de woensdagen  1 maart , 15 maart , 22 maart , 29  maart, 5 april  en in de stille week op woensdag  12 april en op zaterdag  15 april. Allemaal beginnend om: 19.30 uur.

In verband met Biddag is er geen vesper op woensdag 8 maart.

De 40-dagentijd is niet voor de vorm maar voor onze hartsgesteldheid. Wat laat Jezus ons zien? Zijn we vrij of onvrij. Door een ander kan wel onze buitenkant gezien worden, maar de binnenkant niet, die moeten we zelf onderzoeken. Zijn we slaaf van de voorschriften? Of volgen we de weg van Jezus? Dan komt ook de binnenkant aan de beurt. Hij wijst een andere weg. Als vrije onafhankelijke mensen die het leven leven, tot eer en liefde tot God. Zullen we deze 40dagentijd gebruiken om weer op Gods weg te komen of te blijven?

Commissie vespers :

Cora Fijn
Nanda de Groot
Anny van Panhuis

 

Waar komen toch al die kerken vandaan?

Op de hoek van de Burg. van Engelenweg en de Oosterlandenweg? Wie weet wat voor kerk dat is? 

En wat is het verschil tussen Vrije-, Volle- en Gewone Evangeliegemeenten? 

Wist je dat er een kerk gestaan heeft op de Plasweg, waar later garage van Pijkeren was en nu de ingang naar de Tuinderij. 

En hoeveel soorten ‘Gereformeerden’ zijn er wel niet? Waarom zat ds. Wakker op straat orgel te spelen? 

En wat zijn de Boertjes en de Zoertjes? Onze plaatselijke kerkgeschiedenis is boeiend. 

We gaan daar met elkaar over in gesprek. Wie weet er nog verhalen! 

En we gaan ook kijken hoe dat zo gekomen is.

 

Een aantal van ons heeft een verschillende kerkelijke afkomst.

En sommigen zijn getrouwd met iemand uit een andere kerk.

Misschien heb je wel vrienden die Rooms-katholiek zijn, of die bij een Evangelische gemeente horen.

Hervormd, Gereformeerd, Evangelisch, Vrijgemaakt, Luthers, Gergemmers, Baptisten, Vergadering van gelovigen…

 

Wat zijn er toch veel kerken en verschillende geloofs-gemeenschappen, terwijl we allemaal dezelfde God hebben.

Hoe is dat toch zo gekomen? En wat zijn eigenlijk de verschillen?

 

 

Datum:            Donderdag 2 maart 2017

Aanvang:        20.00 uur

Plaats:             ‘De Hoeksteen’

Leiding:          Ds. A.H. van Veluw, met veel plaatjes op de beamer

Kerk en Israel: Lezing ds. Kees van Velzen op 22 februari

Voorlopig resultaat Actie Kerkbalans 2017

Heel blij zijn wij met het slagen van de actie Kerkbalans 2017. Op de slotavond afgelopen woensdag mochten wij € 333.859 aan toezeggingen ontvangen. Met de enveloppen die nog onderweg zijn denken wij dat het resultaat uiteindelijk zal uitkomen op € 346.075.

Daarvoor zijn wij heel dankbaar.
De Hoeksteen blijft dankzij uw /jouw gift een plek van betekenis en verbinding, waar het Woord van God verkondigd wordt.

Wij willen degene die de enveloppe nog niet ingevuld en ingeleverd hebben, vragen om dit alsnog te doen. U kunt uw enveloppe kwijt in de bus die voor dat doel in de hal van de kerk staat.

Namens de Kerkrentmeesters onze hartelijke dank.