Voorlopig resultaat Actie Kerkbalans 2017

Heel blij zijn wij met het slagen van de actie Kerkbalans 2017. Op de slotavond afgelopen woensdag mochten wij € 333.859 aan toezeggingen ontvangen. Met de enveloppen die nog onderweg zijn denken wij dat het resultaat uiteindelijk zal uitkomen op € 346.075.

Daarvoor zijn wij heel dankbaar.
De Hoeksteen blijft dankzij uw /jouw gift een plek van betekenis en verbinding, waar het Woord van God verkondigd wordt.

Wij willen degene die de enveloppe nog niet ingevuld en ingeleverd hebben, vragen om dit alsnog te doen. U kunt uw enveloppe kwijt in de bus die voor dat doel in de hal van de kerk staat.

Namens de Kerkrentmeesters onze hartelijke dank.