Vespers in de lijdenstijd

Ook in 2017 worden er in de weken voor Pasen weer vespers gehouden. Een vesper is een moment van inkeer en bezinning met schriftlezing, gebed, stilte, zang, gedicht, orgel of andere muzikale invulling.

De periode van voorbereiding op het Paasfeest noemen we de veertig dagen of lijdenstijd. Het getal 40 komt uit de Bijbel (Matt. 4,Marc. 1,Luc. 4) en wijst naar het verblijf van de Here Jezus in de woestijn. Voordat Hij met zijn werk begon, ging Hij veertig dagen naar de woestijn om zich voor te bereiden.

Het thema voor dit jaar is: “Gericht op het einde”

De vespers worden voorbereid door groepen gemeenteleden. De vespers vinden plaats in de kerkzaal van “De Hoeksteen”.

Op de woensdagen  1 maart , 15 maart , 22 maart , 29  maart, 5 april  en in de stille week op woensdag  12 april en op zaterdag  15 april. Allemaal beginnend om: 19.30 uur.

In verband met Biddag is er geen vesper op woensdag 8 maart.

De 40-dagentijd is niet voor de vorm maar voor onze hartsgesteldheid. Wat laat Jezus ons zien? Zijn we vrij of onvrij. Door een ander kan wel onze buitenkant gezien worden, maar de binnenkant niet, die moeten we zelf onderzoeken. Zijn we slaaf van de voorschriften? Of volgen we de weg van Jezus? Dan komt ook de binnenkant aan de beurt. Hij wijst een andere weg. Als vrije onafhankelijke mensen die het leven leven, tot eer en liefde tot God. Zullen we deze 40dagentijd gebruiken om weer op Gods weg te komen of te blijven?

Commissie vespers :

Cora Fijn
Nanda de Groot
Anny van Panhuis