Gebeden (n.a.v. de middagdienst over gebed)

Gebeden bij de tafel

Heer, onze God,
van U komt al wat deze tafel biedt:
de vrucht van de aarde,
het werk van onze handen,
de gezelligheid die wij genieten.
Wij danken U voor eten en drinken,
voor ons geluk en onze vreugde.
Gedenk ook in uw goedheid, Vader,
wie honger lijden,
ziek of eenzaam zijn.
Wees hun nabij,
laat onze hulp voor hen uw zegen zijn,
door Christus, onze Heer, Amen.
– Liedboek, na lied 229

Heer, mag dit voedsel
onze innerlijke mens versterken
om U blijvend lof te zingen,
goed ons dagelijks werk te verrichten,
en te leven naar het voorbeeld van uw Zoon,
Jezus Christus onze Heer, Amen.
– Anoniem

Avondgebeden

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk, aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons, met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge bittere dood.
Blijf bij ons, in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.
– Luther

Heer, nu de avond valt
komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg
aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan
van ons af
en bewaar wat goed was.
Mogen uw ogen
over ons geopend zijn,
wanneer wij de ogen sluiten.
– Klaas Holwerda Liedboek na lied 246

Algemene gebeden

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.
– Franciscus van Assisi

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien
– Franciscus van Assisi

Heer Jezus Christus
Zoon van God
ontferm u over mij.
Uw liefde in mij,
uw vreugde in mij,
uw vrede in mij!
Heer Jezus Christus
Zoon van God
ontferm u over mij.
Uw geduld in mij,
uw vriendelijkheid in mij,
uw goedheid in mij!
Heer Jezus Christus
Zoon van God
ontferm u over mij.
Uw geloof in mij,
uw zachtmoedigheid in mij,
uw zelfbeheersing in mij!
Heer Jezus Christus
Zoon van God
ontferm u over mij.
– Jos Douma, naar Gal. 5: 22-23

Fluister het mij in, Heilige Geest:
ik zal het goede denken.
Spoor me aan, Heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, Heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, Heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, Heilige Geest
ik zal het goede nooit verliezen.
– Augustinus Liedboek na lied 681

Gebed tot God: Vader, Zoon en Heilige Geest
Vader, Heer van hemel en aarde, Zoon, mens geworden voor ons mensen, Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel. Wij aanbidden U in uw majesteit. Wij aanbidden U in uw nederigheid. Wij aanbidden U in uw nabijheid.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw majesteit. Voor uw koninkrijk, voor uw kracht en heerlijkheid. Bevrijd ons van onze kleinheid, onze passiviteit, onze grauwheid.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw nederigheid. Voor uw bloed, uw zweet, uw tranen. Vergeef ons onze hardheid, onze onverschilligheid, onze hoogmoed.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw nabijheid. Voor uw licht, uw waarheid en uw troost. Genees ons van onze blindheid, onze leugens, onze troosteloosheid.

Wij aanbidden U in uw majesteit. Wij aanbidden U in uw nederigheid. Wij aanbidden U in uw nabijheid. Vader, Heer van hemel en aarde, Zoon, mens geworden voor ons mensen, Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel. Geloofd en geprezen zij uw naam, nu en altijd, Amen.
– Arjan Plaisier

In dit document vind je de hoofdpunten uit de preek over gebed.