Gemeenteavond 22 maart 2017

Beste gemeenteleden,

Bij deze wil de kerkenraad u van harte uitnodigen voor de gemeenteavond op 22 maart 2017. Deze avond zal gehouden worden zoals gewoonlijk in 1 van de zalen van de Hoeksteen. De invulling van de avond zal voor een gedeelte verzorgd worden door de Missionaire Commissie. Na de opening zal de heer René Timmerman van de Stichting Antwoord een presentatie geven over het werk van zijn stichting. De Stichting Antwoord is het doel van het kinderspaarproject van onze gemeente. Vervolgens zal de missionaire commissie een toelichting geven over hun activiteiten. Daarnaast wil de jeugdraad de gemeente informeren over onder andere de jeugdenquete die onlangs is gehouden. Daarnaast wordt u in de gelegenheid gesteld om eventuele vragen te stellen. Da avond zal afgesloten worden met een hapje en drankje. Aanvang van deze avond zal om 20.00 uur zijn na de Vesperdienst.

Namens de kerkenraad en de missionaire commissie.