God geeft je vandaag 86.400 seconden cadeau, heb je er al 1 gebruikt om hem te danken?

Op zondagavond 2 april a.s. is er weer de welkomstdienst. Graag nodigen we je uit om samen met je familie/ buren of vrienden,  die misschien bijna nooit meer naar de kerk gaan, deze dienst te bezoeken. Het gaat  deze keer over TIJD : Onze agenda staat dagelijks gevuld en voor je het weet is de week alweer voorbij. Tijd is iets wat niet te vatten is. We staan klaar voor ons gezin  of voor zorgvragende ouders, we helpen mee op verenigingen. Je wilt je hobby´s blijven doen, sporten niet te vergeten  enz. Je leeft maar 1 keer. We willen in 24 uur zoveel mogelijk meemaken. Maar van wie krijgen wij eigenlijk deze 24 uur? Wat doen we daar mee? Ds. Van Maanen gaat ons daar over vertellen.  VAN HARTE WELKOM. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wil je nog eens met de dominee of iemand van de welkomstdienstcommissie iets delen dan zijn we hiervoor aanwezig.

Een week ervoor, 26 maart, in de Toerustingsdienst gaan we weer de uitnodigingen klaar leggen in de hal en vragen we uw/jouw hulp om deze rond te brengen en durf ook eens aan te bellen en vraag of ze zondag tijd maken om naar de kerk te komen. We willen uitdragen dat we missionair  zijn en het geloof willen delen met onze medemens.

De welkomstdienstcommissie