Onderzoeksrapport Aansprekend Jeugdwerk

In 2016 hebben we, als jeugdraad, in het jeugdwerk een groot onderzoek gehouden onder jongeren van 12 t/m 20 jaar en onder ouders. We hebben onderzocht hoe het jeugdwerk gewaardeerd wordt en welke behoeften er zijn om dingen aan het jeugdwerk aan te passen. Dit document is een samenvatting van het totale onderzoeksrapport. Veel details zijn hierbij weggelaten. Wanneer gewenst is het volledige exemplaar aan te vragen bij Marcel Versteeg: marcel@hoeksteenkerk.nl.

Samenvatting Onderzoeksrapport Jeugdwerk