Pinksterzendingscollecte 2017: Bouw van sterke kerken in Nicaragua

Veel kerkjes in afgelegen gebieden in Nicaragua worden geleid door lekenvoorgangers. Zij zijn amper opgeleid om hun taak goed uit te kunnen voeren. Er is onvoldoende kennis van de Bijbel en van theologie.

Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, geeft hen trainingen op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw. Het doel van deze trainingen is dat de lekenleiders meer te weten komen over de Bijbel en een steviger basis hebben. Daardoor zijn ze beter voorbereid op het werk in de kerk. Teyocoyani streeft ernaar dat mensen ook persoonlijke groei doormaken tijdens de trainingen. Dit is niet alleen van belang voor hun eigen leven, maar hun vernieuwde levenshouding zal ook uitstralen naar hun omgeving. De gemeente zal hierdoor opbloeien.

Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani gemeenteleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving. De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. Mensen die een training gevolgd hebben, besluiten vaak zich in te zetten voor de eigen omgeving.

Voor € 6.00 kan iemand al 2 dagen lang een bijbelstudie volgen.

Meer informatie is te vinden op de website van Kerk in Actie.

Op zondag 28 mei liggen in de hal van de kerk de enveloppen met acceptgiro’s klaar om verspreid te worden, helpt u ook mee? Ze zijn al ingedeeld in verschillende wijken zodat u zo een stapeltje van een wijk kunt pakken.

Alvast bedankt namens de missionaire commissie!