Bezoek van de sint en pieten ?

Jongerenproject Hoeksteen

Dorcas, voedselpakketten

Beste gemeente,

Namens de missionaire commissie zijn we blij u te kunnen melden dat er dit jaar 100 voedselpakketten voor Dorcas zijn samengesteld door onze gemeente.

Wilt u weten wat er met de voedselpakketten gebeurd klik dan eens op onderstaande link.

fijn dat we met zijn allen op deze manier gehoor gegeven hebben aan de tekst uit Mattheüs 25 vers 35

‘Want ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven’

Sirkelslag vrijdagavond 17 november

Op vrijdagavond 17 november is er weer een Sirkelslag Kids met leuke spellen rondom Bijbel en geloof.

Het thema is “Geef Hoop”.
Iedereen uit groep 6,7 en 8 van de basisschool is vanaf 19.00 van harte welkom en om 19.30 gaan we echt beginnen!

Graag even opgeven bij Marcel: marcel@hoeksteenkerk.nlof 06-31693435

Ook leiding is nog van harte welkom!