Dorcas, voedselpakketten

Beste gemeente,

Namens de missionaire commissie zijn we blij u te kunnen melden dat er dit jaar 100 voedselpakketten voor Dorcas zijn samengesteld door onze gemeente.

Wilt u weten wat er met de voedselpakketten gebeurd klik dan eens op onderstaande link.

fijn dat we met zijn allen op deze manier gehoor gegeven hebben aan de tekst uit Mattheüs 25 vers 35

‘Want ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven’