PINKSTEREN

Tussen hemelvaart en Pinksteren waren de apostelen in gebed bijeen: ‘Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.’ (Hand. 1: 14) Zo keken ze uit naar wat Jezus hun beloofd had: ‘blijf wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.’ Wat zou het mooi zijn om als gemeente dat ook te doen: vurig bidden tussen hemelvaart en Pinksteren! Thuis en met elkaar in de kerk! Want we moeten alles verwachten van de Heilige Geest, van de Geest van God.

Klik hier voor volledige brochure Op weg naar Pinksteren