Overstapdienst groep 5 KND ; 7 juli jl.

Graag attenderen we u op de overstapdienst voor de kinderen uit groep 5 op zondagochtend 7 juli 2019. In deze dienst maken de kinderen de overstap van de kindernevendienst naar de club. De kinderen worden om 9:10 uur in de Rode Zaal verwacht. Wij gaan met hen vooraan in de kerk zitten. Nadat de overstap denkbeeldig gemaakt is, gaan de kinderen bij  hun ouders zitten. Het is dus belangrijk dat u een stoel voor uw kind bezet houdt. We hopen met u en de kinderen van groep 5 op een mooie en gezegende dienst!