Zondag 3 november jl hebben we gecollecteerd voor Kerk in Actie

 

De collecte voor Kerk in Actie Syrië heeft het mooie bedrag van € 1.372 (waaronder via GIVT € 295) opgebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!