Middagdienst; 2 februari jl.

Kerkbalans 2020: ‘GEEF voor je KERK’

Actie Kerkbalans 2020

Ondanks dat de gemiddelde bijdrage per envelop daalde, is het bedrag dat aan toezeggingen is ontvangen nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. Toen werd € 338.360 toegezegd, nu is dat € 337.922. Met de nog te ontvangen enveloppen in het verschiet, denken wij dat € 355.000 mogelijk moet zijn.

Alle gevers hartelijk dank. Het stemt de kerkrentmeesters tot dankbaarheid dat ook voor dit jaar zovelen hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Dank aan de lopers en anderen die geholpen hebben dit te doen slagen. Bovenal dank aan onze God die het mogelijk maakt dat mensen ook in financiële zin willen en kunnen bijdragen.

Digitaal collecteren

Pannenkoekenrestaurant ‘De Hoeksteen’


Het was gezellig en lekker. Zoveel gasten. Hartelijk dank dat u er was.
We hebben een mooi bedrag bij elkaar gebracht van €4650,-

Toiletpapier voor Sierra Leone

Toiletpapier voor Sierra Leone

De 21+ groep van de Hoeksteen gaat in oktober 2020 naar Sierra Leone om klaslokalen te bouwen voor een lokale school. Door ons hiervoor in te zetten hopen we de kinderen daar een veilige plek en de mogelijkheid op goed onderwijs te bieden, en daarmee een betere toekomst. Om de reis en de bouwmaterialen te betalen zijn we weer gestart met het verkopen van toiletpapier.
1 pak (8 rollen) voor € 3,50 ,
3 pakken voor € 9,-
12 pakken voor € 35,- .

Steun dit goede doel en bestel via mailadres: sierraleone.ijsselmuiden@gmail.com.