Kerkbalans 2020: ‘GEEF voor je KERK’

Actie Kerkbalans 2020

Ondanks dat de gemiddelde bijdrage per envelop daalde, is het bedrag dat aan toezeggingen is ontvangen nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. Toen werd € 338.360 toegezegd, nu is dat € 337.922. Met de nog te ontvangen enveloppen in het verschiet, denken wij dat € 355.000 mogelijk moet zijn.

Alle gevers hartelijk dank. Het stemt de kerkrentmeesters tot dankbaarheid dat ook voor dit jaar zovelen hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Dank aan de lopers en anderen die geholpen hebben dit te doen slagen. Bovenal dank aan onze God die het mogelijk maakt dat mensen ook in financiële zin willen en kunnen bijdragen.