over de Weekinfo en Gebedsmoment

Het is mogelijk de Weekinfo digitaal te ontvangen. Stuur een mailtje naar uw Wijkouderling of Pastoraal bezoeker.
Indien uw wijk vacant is stuur dan een mailtje naar de Assistent-scriba: assistent-scriba@hoeksteenkerk.nl. met het verzoek de Weekinfo te willen ontvangen.
Heeft u geen mailadres? Bel dan uw wijk ouderling/ pastoraalbezoeker of  de assistent-scriba.
U kunt de mailadressen en de telefoonnummers van uw wijk ouderling of pastoraal bezoeker vinden in het contactblad. Van de assistent-scriba is dat 06-53841418
Zij zullen dan zorgen dat de Weekinfo toegemaild of bezorgd wordt. Door de strenge privacy wetgeving kan de Weekinfo helaas niet op de website worden geplaatst.

Als kerkenraad willen we u, via deze weg , de komende periode blijvend informeren over het lief en leed in onze gemeente.
U kunt dan ook nu uw  betrokkenheid en meeleven tonen.

Gebedsmoment:

Elke maandag, woensdag en vrijdag wordt er om 10.00 uur een ochtendgebed uitgezonden via ‘live kerkdienst’. Er wordt een psalm gelezen of gezongen, enkele woorden bij een Bijbelgedeelte uitgesproken, een gebed gedaan en een lied ten gehore gebracht. Het duurt ongeveer 10 à 12 minuten. Het is bedoeld om met elkaar mee te leven en elkaar te bemoedigen in deze tijd.

De band die ons, als gemeente, samenbindt
die in onze harten begint
waardoor de één de ander vindt
is Christus die overwint

 

 

 

 

Catering service; bestel online, t.b.v het Sierra Leone project

Gebed voor elke dag; vanuit de ochtenddienst 19 april jl.

 

De groeigroepen zijn al weer een tijdje op weg met het prachtige boekje ‘Vrucht van de Geest’ van Jos Douma. Hier een gebed uit dat boekje, gebaseerd op Galaten 5: 22-23, het stuk over de vrucht van de Geest.

Mooi om een tijd dagelijks te bidden. Dan geeft de Geest de vrucht.

 

Heer Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over mij.
Uw liefde in mij,
uw blijdschap in mij,
uw vrede in mij!

Heer Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over mij.
Uw geduld in mij,
uw vriendelijkheid in mij,
uw goedheid in mij!

Heer Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over mij.
Uw geloof in mij,
uw zachtmoedigheid in mij,
uw zelfbeheersing in mij!

Heer Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over mij.

Aangepaste dienst online, Je hoeft niet bang te zijn

Een videoboodschap voor alle gemeenteleden;  tot troost en bemoediging in deze moeilijke tijd

Klik hier om de videoboodschap te bekijken!

Klik hier voor de tekst van de videoboodschap!

———————————————————————————————————————————————
In navolging van het beleid van de Protestantse Kerk zijn alle bijeenkomsten van onze kerk afgelast tot en met 6 april 2020.
Elke zondagmorgen wordt er om 9:30 uur via kerkdienstgemist.nl en de kerktelefoon een kerkdienst uitgezonden.

Ook de internet-jongerendienst van komende zondag 22 maart gaat door (19.00 uur).

Afgelopen week stonden we in de internetdienst stil bij Psalm 126: ‘Keer ook nu ons lot, HEER!’ Een geweldige psalm, waarin we in het laatste vers ook het lijden van onze Heer ontwaarden: ‘zij die met tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich’.
Komende zondag staan we stil bij Psalm 91: ‘De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, noch de pest die rondwaart in het donker.’
Wat past dat bij onze dagen nu! Maar ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

Onze kerk zal ook  de komende drie woensdagen de klokken luiden van 19.00 tot 19.15 uur: Klokken van troost en hoop.

 

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

 

Spaarproject van onze Hoeksteenkinderen

Zondag 5 januari jl. kwam Jeaneth Klijn namens de stichting Children’s Relief tijdens de Kindernevendienst een presentatie geven over het huidige spaarproject van de kinderen. Zij heeft de aanwezige kinderen laten zien en verteld wat er met het geld gebeurt waarvoor de kinderen elke week sparen.
Ze vertelde dat het gespaarde geld naar de kleuterschool in Slobozia gaat in Roemenië. Ze liet daar mooie foto’s van zien.
Daar gaan de Roma kinderen naar school, krijgen eten, worden gewassen en krijgen onderwijs op een spelende manier.
Dit alles met het doel de liefde van de Here Jezus, die wij ontvangen, door te geven via de kinderen in andere gebieden.

Spaart u mee met uw kind?
De Roma kinderen zijn u erg dankbaar.

Mededeling kerkelijke gemeente “De Hoeksteen”

 

 

In navolging van de overheid heeft de Protestantse Kerk Nederland de kerkelijke gemeenten aangeraden om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. De kerkelijke gemeente “De Hoeksteen” (meer dan 100 kerkgangers) heeft besloten om met directe ingang tot 1 april 2020 geen toegankelijke kerkdiensten te houden.

 

Wel wordt elke zondagmorgen om 9:30 uur via kerkdienstgemist.nl en de kerktelefoon een dienst met meditatie en gebed uitgezonden. Deze is na afloop van de ochtenddienst via dezelfde site op elk moment nog te zien. De korte dienst met meditatie en gebed, wordt  verzorgd door een van onze predikanten.

 

De Paasmiddag voor ouderen en alleenstaanden op 7 april aanstaande gaat ook niet door. De broodmaaltijd wordt toegevoegd aan de bijeenkomst van 9 juni 2020.

Meer informatie:

Jan Smit  (communicatie-ouderling) jan2.smit@planet.nl

Kamp groep 8

Middagdienst; gaat niet door

 

 

 

 

 

Op zondag 15 maart aanstaande is er weer een Middagdienst in De Hoeksteen.
Het pakkende thema voor deze dienst is: “Samen op weg naar Pasen”.
De dienst is uiteraard voor IEDEREEN bedoeld: voor de oudere en jongere jeugd, maar ook voor degenen die niet zo vaak in de kerk komen.
Misschien kunnen de “trouwe” kerkgangers allemaal iemand meenemen?!
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door onze eigen band Go(u)d.
Dat belooft dus een mooie samenkomst te worden!
De dienst wordt gehouden op een hele fijne tijd, namelijk om 16.30 uur.
Wij hopen op een hele grote opkomst!

Hartelijke groeten en graag tot 15 maart, half 5.
De Middagdienstcommissie.