Spaarproject van onze Hoeksteenkinderen

Zondag 5 januari jl. kwam Jeaneth Klijn namens de stichting Children’s Relief tijdens de Kindernevendienst een presentatie geven over het huidige spaarproject van de kinderen. Zij heeft de aanwezige kinderen laten zien en verteld wat er met het geld gebeurt waarvoor de kinderen elke week sparen.
Ze vertelde dat het gespaarde geld naar de kleuterschool in Slobozia gaat in Roemenië. Ze liet daar mooie foto’s van zien.
Daar gaan de Roma kinderen naar school, krijgen eten, worden gewassen en krijgen onderwijs op een spelende manier.
Dit alles met het doel de liefde van de Here Jezus, die wij ontvangen, door te geven via de kinderen in andere gebieden.

Spaart u mee met uw kind?
De Roma kinderen zijn u erg dankbaar.