Een videoboodschap voor alle gemeenteleden;  tot troost en bemoediging in deze moeilijke tijd

Klik hier om de videoboodschap te bekijken!

Klik hier voor de tekst van de videoboodschap!

———————————————————————————————————————————————
In navolging van het beleid van de Protestantse Kerk zijn alle bijeenkomsten van onze kerk afgelast tot en met 6 april 2020.
Elke zondagmorgen wordt er om 9:30 uur via kerkdienstgemist.nl en de kerktelefoon een kerkdienst uitgezonden.

Ook de internet-jongerendienst van komende zondag 22 maart gaat door (19.00 uur).

Afgelopen week stonden we in de internetdienst stil bij Psalm 126: ‘Keer ook nu ons lot, HEER!’ Een geweldige psalm, waarin we in het laatste vers ook het lijden van onze Heer ontwaarden: ‘zij die met tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich’.
Komende zondag staan we stil bij Psalm 91: ‘De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, noch de pest die rondwaart in het donker.’
Wat past dat bij onze dagen nu! Maar ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

Onze kerk zal ook  de komende drie woensdagen de klokken luiden van 19.00 tot 19.15 uur: Klokken van troost en hoop.

 

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.