over de Weekinfo en Gebedsmoment

Het is mogelijk de Weekinfo digitaal te ontvangen. Stuur een mailtje naar uw Wijkouderling of Pastoraal bezoeker.
Indien uw wijk vacant is stuur dan een mailtje naar de Assistent-scriba: assistent-scriba@hoeksteenkerk.nl. met het verzoek de Weekinfo te willen ontvangen.
Heeft u geen mailadres? Bel dan uw wijk ouderling/ pastoraalbezoeker of  de assistent-scriba.
U kunt de mailadressen en de telefoonnummers van uw wijk ouderling of pastoraal bezoeker vinden in het contactblad. Van de assistent-scriba is dat 06-53841418
Zij zullen dan zorgen dat de Weekinfo toegemaild of bezorgd wordt. Door de strenge privacy wetgeving kan de Weekinfo helaas niet op de website worden geplaatst.

Als kerkenraad willen we u, via deze weg , de komende periode blijvend informeren over het lief en leed in onze gemeente.
U kunt dan ook nu uw  betrokkenheid en meeleven tonen.

Gebedsmoment:

Elke maandag, woensdag en vrijdag wordt er om 10.00 uur een ochtendgebed uitgezonden via ‘live kerkdienst’. Er wordt een psalm gelezen of gezongen, enkele woorden bij een Bijbelgedeelte uitgesproken, een gebed gedaan en een lied ten gehore gebracht. Het duurt ongeveer 10 à 12 minuten. Het is bedoeld om met elkaar mee te leven en elkaar te bemoedigen in deze tijd.

De band die ons, als gemeente, samenbindt
die in onze harten begint
waardoor de één de ander vindt
is Christus die overwint