Corona maatregelen voor kerken / uitnodigen voor bijwonen kerkdienst

De overheid heeft per 26 juni verdere versoepelingen doorgevoerd in het coronabeleid. Dit geeft de kerken ook ruimte om versoepelingen door te voeren in de kerkdiensten.

Voor de kerken gelden nog de volgende maatregelen:

– Bij binnenkomst in de kerk wordt uw aanwezigheid geregistreerd in verband met mogelijk bron- en contactonderzoek door de GGD.
– U blijft thuis als u klachten heeft die passen bij het coronavirus;
– Bij het aankomen, naar binnen gaan, plaatsnemen, en verlaten van de kerk houden we nog steeds 1,5 meter afstand van anderen (met uitzondering van uw eigen gezin).

De versoepelingen zijn:

– De mondkapjesplicht in de kerk komt te vervallen.
– Samenzang tijdens de dienst is weer mogelijk.

U wordt  op een andere manier uitgenodigd voor het bijwonen van de diensten.

De aantallen toegestane kerkgangers per dienst worden groter, Bij de tot nu toe gebruikte methode voor uitnodiging werd iedereen persoonlijk per mail uitgenodigd. Dat is bij de groeiende aantallen niet meer “te doen”. Daarom is gekozen voor een ander systeem.

Vooraf aanmelden voor de kerkdiensten is niet meer nodig. We kunnen de volledige capaciteit van de vaste zitplaatsen in onze kerk benutten, waarbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. In de praktijk betekent dat ongeveer 130-150 personen plaats kunnen nemen in de kerk. Er bestaat een kleine mogelijkheid dat de kerk “vol” is en u dus niet naar binnen kunt. Deze kans is echter erg gering, daarom vinden we het niet meer nodig vooraf te registreren.

Voor de ochtenddiensten
U wordt voor de ochtenddienst uitgenodigd op basis van uw achternaam. In dit geval geldt de achternaam inclusief het voorvoegsel. Twee voorbeelden:

familie De Jong is welkom bij de D
familie Van de Berg is welkom bij de V

De planning is als volgt:

12 september 09:30 Opgeven bij Angelique Huls (angeliquehuls@hoeksteenkerk.nl)
19:00 Opgeven bij Angelique Huls (angeliquehuls@hoeksteenkerk.nl)
19 september 09:30 Achternaam A t/m Kn
19:00 vrij toegankelijk
26 september 09:30 Familie en vrienden belijdenis

Achternaam Ko t/m U

19:00 Vrij toegankelijk
3 oktober

Israel zondag

09:30 Achternaam V t/m Z
19:00 Vrij toegankelijk
10 oktober

 

09:30 Achternaam A t/m Kn
19:00 Vrij toegankelijk

 

Afhankelijk van het aantal mensen, dat voor de eerste diensten komt, zullen we kijken of aanpassing nodig is.

Voor de avonddiensten

Voor corona waren de avonddienst niet zo druk bezet. Daarom is nu ieder, die wil, van harte welkom in de avonddienst. Ook hier kijken we of aanpassing eventueel nodig is.

Namens de coronacommissie,

Helmert-Jan van Maanen, predikant
Jan Smit, communicatie-ouderling
Willem de Vries, KRM

Aanvullende informatie vanuit de Kerkenraad

 

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

We zijn erg blij en dankbaar dat onze gemeente de afgelopen weken zo trouw is blijven kijken en luisteren naar de diensten.
Dit was echt niet altijd gemakkelijk, zeker niet voor jonge gezinnen: zet maar eens een paar pubers op zondagmorgen achter de laptop.
In de maand juni gaan we onderzoeken wat de nieuwe mogelijkheden zijn.
Zoals u ongetwijfeld weet mogen er vanaf juni 30 en vanaf juli 100 mensen in de kerk aanwezig zijn.
Uit behoedzaamheid hebben we besloten om in juni maar twee keer te oefenen met een kerkdienst in de anderhalve meter situatie.
We doen dat met leden van de kerkenraad, omdat die moet beslissen hoe we straks verder gaan.
We moeten ook steeds zoeken en puzzelen wat betreft de muziek en het zingen.
Ook dat is nu niet gemakkelijk. We vragen hiervoor uw begrip en ook de ruimte om dit te onderzoeken.
We vragen ook om uw gebed voor de kerkenraad, predikanten en muzikanten en zeker ook voor de mensen van de techniek.

Israël trok door de Schelfzee, ook wij komen door deze moeilijke tijd: Gods wolkkolom, de Heilige Geest, voor ogen !