Update

Naar aanleiding van de persconferentie 14 januari 2022

 

De afgelopen dagen hebben kerken en overheid de maatregelen doorgesproken. Op dinsdag 18 november kwam er vanuit het CIO en PKN een update. Dat vertalen we hieronder door naar onze eigen gemeente. De maatregelen volgen een dubbel spoor: het advies is om veel digitaal te doen en het advies is om veel weer op te starten. Wij volgen hieronder de lijn van de organisatie die het meest dichtbij ons staat, de PKN.

Kerkdiensten: er was een maximum van 50 mensen in uitzonderlijke situaties. Dat verandert naar 50 mensen in elke situatie. De verwachting is dat er na 25 januari meer mogelijk is, mogelijk 20% van de capaciteit. Daarom wachten we de persconferentie van 25 januari af voor veranderingen. Anders voeren we veranderingen door voor één zondag. Op 30 januari is een doopdienst en kunnen er eventueel extra gasten aanwezig zijn. Vanaf 6 februari starten we dan met een nieuwe situatie, rekening houdend met bijzondere diensten. Verder gelden in de kerk de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen: vaste zitplaats, mondkapje bij verplaatsingen, ingetogen zingen.

Reserveringssysteem: De afgelopen periode zagen we een paar knelpunten. 1) het uitnodigen van mensen betekende veel administratie; 2) er waren geregeld lege plaatsen; 3) het rooster van uitnodigen sloot soms slecht aan bij de werkroosters van mensen in de zorg. Daarom willen we gebruik maken van een online reserveringssysteem. Mensen kunnen zich op deze manier aanmelden voor een dienst.

Jeugdwerk: dit kan weer opgestart worden. De regels voor leeftijd, groepsgrootte en tijdsbepaling vervallen. De PKN verwijst naar Scouting Nederland voor de precieze regels. Hier wordt ook gesproken over gebruik van een CTB bij deelnemers van 18+. Ook in het advies van het CIO staat het. Bij navraag bij de helpdesk van de PKN blijkt dit niet nodig te zijn voor kerkelijke activiteiten.

Gemeentewerk: het moderamen van de PKN raadt aan om het gemeentewerk zoveel mogelijk op te starten. Groepen en kringen zullen hiervoor vooral gebruik moeten maken van het kerkgebouw vanwege de regels voor afstand en bezoek thuis. Een coronatoegangsbewijs is hierbij niet nodig vanwege de scheiding van kerk en staat. Mensen hebben uiteraard zelf ook de vrijheid om wel of niet deel te nemen aan activiteiten.

Bezoekwerk: dit valt binnen de regels van bezoek thuis. Dat moet per situatie en geval bekeken worden.

Externe verhuur: binnen de regels van de overheid verhuren we de locatie weer. Koren kunnen weer oefenen, met CTB.

Alles uiteraard onder het voorbehoud van nieuwe maatregelen en wijzigingen. Alles blijft in ontwikkeling.

 

Namens de corona-commissie,

Helmert-Jan van Maanen, Jan Smit en Willem de Vries

 

Uitgangspunten

In alle dingen volgen wij de richtlijnen van overheid en landelijke kerk. Deze zijn te vinden op de websites van de overheid (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19)  het CIO (www.cioweb.nl, overlegorgaan tussen overheid en diverse geloofsstromingen) en de PKN (www.protestantsekerk.nl). Voor niemand geldt dat deze richtlijnen verplicht zijn. Wie voorzichtiger wel zijn, heeft daarvoor alle ruimte. Verder zijn de richtlijnen voor iedereen op dezelfde wijze van toepassing. Over vaccineren kan gesproken worden, maar niemand is verplicht om er iets over te delen.

 

Informatie vanuit PKN: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

 

———————————————————————————————————————————————————————–

 

Aanvullende informatie vanuit de Kerkenraad

 

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

We zijn erg blij en dankbaar dat onze gemeente de afgelopen weken zo trouw is blijven kijken en luisteren naar de diensten.
Dit was echt niet altijd gemakkelijk, zeker niet voor jonge gezinnen: zet maar eens een paar pubers op zondagmorgen achter de laptop.
In de maand juni gaan we onderzoeken wat de nieuwe mogelijkheden zijn.
Zoals u ongetwijfeld weet mogen er vanaf juni 30 en vanaf juli 100 mensen in de kerk aanwezig zijn.
Uit behoedzaamheid hebben we besloten om in juni maar twee keer te oefenen met een kerkdienst in de anderhalve meter situatie.
We doen dat met leden van de kerkenraad, omdat die moet beslissen hoe we straks verder gaan.
We moeten ook steeds zoeken en puzzelen wat betreft de muziek en het zingen.
Ook dat is nu niet gemakkelijk. We vragen hiervoor uw begrip en ook de ruimte om dit te onderzoeken.
We vragen ook om uw gebed voor de kerkenraad, predikanten en muzikanten en zeker ook voor de mensen van de techniek.

Israël trok door de Schelfzee, ook wij komen door deze moeilijke tijd: Gods wolkkolom, de Heilige Geest, voor ogen !