Meer informatie  rondom de diensten:

Karakter diensten

 • Ochtenddienst
  • Ruimte voor 68 kerkgangers
  • Mix van digitale en live muziek. Live muziek via orgel/piano en 2 voorzangers.
  • Met kaarsen en kindermoment
  • Ruimte voor hybride vormen: filmfragment van gemeenteleden die schriftlezing doen, kaarsen aansteken, etc.
 • Avonddienst
  • Mogelijk binnenkort kerkgangers
  • Per 1 juni weer live muziek en voorzang, vergelijkbaar met ochtenddienst
  • Eenvoudige dienst met ruimte voor iets andere opzet, zoals besproken in KR 02-03-2021
 • Jongerendienst
  • Ruimte voor 68 kerkgangers (voorrang voor jongeren)

Systeem van uitnodigen

 • Aanmelden gaat via centrale lijst: aanmeldenkerkdienst@hoeksteenkerk.nl. Daar worden nummers gegeven op volgorde van inschrijving.
 • Inschrijven is eenmalig. Daardoor staat men op de lijst van mensen die beurtelings worden uitgenodigd voor de diensten.
 • Iedere woensdag worden de volgende groep in de lijst uitgenodigd voor de eerstvolgende zondag. Bij afmelding wordt een volgende uitgenodigd.
 • Voor jongerendiensten is er een aparte lijst:  jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl
 • Voor avonddiensten is er geen aparte lijst.

Aanvullende informatie vanuit de Kerkenraad

 

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

We zijn erg blij en dankbaar dat onze gemeente de afgelopen weken zo trouw is blijven kijken en luisteren naar de diensten.
Dit was echt niet altijd gemakkelijk, zeker niet voor jonge gezinnen: zet maar eens een paar pubers op zondagmorgen achter de laptop.
In de maand juni gaan we onderzoeken wat de nieuwe mogelijkheden zijn.
Zoals u ongetwijfeld weet mogen er vanaf juni 30 en vanaf juli 100 mensen in de kerk aanwezig zijn.
Uit behoedzaamheid hebben we besloten om in juni maar twee keer te oefenen met een kerkdienst in de anderhalve meter situatie.
We doen dat met leden van de kerkenraad, omdat die moet beslissen hoe we straks verder gaan.
We moeten ook steeds zoeken en puzzelen wat betreft de muziek en het zingen.
Ook dat is nu niet gemakkelijk. We vragen hiervoor uw begrip en ook de ruimte om dit te onderzoeken.
We vragen ook om uw gebed voor de kerkenraad, predikanten en muzikanten en zeker ook voor de mensen van de techniek.

Israël trok door de Schelfzee, ook wij komen door deze moeilijke tijd: Gods wolkkolom, de Heilige Geest, voor ogen !