Aanvullende informatie vanuit de Kerkenraad

 

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

We zijn erg blij en dankbaar dat onze gemeente de afgelopen weken zo trouw is blijven kijken en luisteren naar de diensten.
Dit was echt niet altijd gemakkelijk, zeker niet voor jonge gezinnen: zet maar eens een paar pubers op zondagmorgen achter de laptop.
In de maand juni gaan we onderzoeken wat de nieuwe mogelijkheden zijn.
Zoals u ongetwijfeld weet mogen er vanaf juni 30 en vanaf juli 100 mensen in de kerk aanwezig zijn.
Uit behoedzaamheid hebben we besloten om in juni maar twee keer te oefenen met een kerkdienst in de anderhalve meter situatie.
We doen dat met leden van de kerkenraad, omdat die moet beslissen hoe we straks verder gaan.
We moeten ook steeds zoeken en puzzelen wat betreft de muziek en het zingen.
Ook dat is nu niet gemakkelijk. We vragen hiervoor uw begrip en ook de ruimte om dit te onderzoeken.
We vragen ook om uw gebed voor de kerkenraad, predikanten en muzikanten en zeker ook voor de mensen van de techniek.

Israël trok door de Schelfzee, ook wij komen door deze moeilijke tijd: Gods wolkkolom, de Heilige Geest, voor ogen !