Update corona

 

Op 5 oktober jl. heeft de kerkenraad gesproken over de situatie rond corona. Het is een spanningsveld tussen iedereen willen uitnodigen en zorgen voor een veilige situatie. De situatie is nu minder dreigend dan eerder, maar nog steeds is er reden tot voorzichtigheid.

Allereerst heeft de kerkenraad ervoor gekozen om niet te werken met een controlesysteem aan de deur, zoals dat bij de horeca het geval is. Dat ligt helemaal in lijn met de keuze die over de breedte van de kerk gemaakt worden. Iedereen is dus welkom, gevaccineerd, getest, hersteld of geen van drieën. Mensen die ziek zijn en/of klachten hebben, vragen we uiteraard wel om thuis te blijven.

We hebben er daarnaast voor gekozen om de gemeente nu in twee groepen uit te nodigen. De ene zondag zijn de achternamen A t/m L aan de beurt en de andere zondag de achternamen M t/m Z. De avonddiensten zijn vrij toegankelijk, zoals dat nu ook zo is. Op deze manier zorgen we voor een veilige situatie in de kerk. Gelet op de aantallen is het niet nodig om de rijen korter op elkaar te zetten. Wel houden één stoel aan tussen huishoudens, in plaats van de twee die we nu aanhouden. Als u liever twee stoelen aanhoudt, kunt u dat natuurlijk aangeven.

De andere mogelijkheid was om alle diensten weer vrij toegankelijk te maken. Dat betekent dat we de stoelen weer veel dichter op elkaar moeten zetten. We kunnen een bijzaal inrichten met stoelen op 1,5 meter afstand, maar in de rest van de kerkzaal staan de stoelen kort op elkaar. Met de besmettelijkheid van de delta-variant en de aanhoudende besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens, vonden wij het wijs en verstandig om deze stap nog niet te zetten.

Uiteraard houden we cijfers, richtlijnen en alle andere ontwikkelingen goed in de gaten. Want we willen niets liever dan dat we iedereen weer welkom kunnen heten in de kerk.

Concreet betekent het:

  • Er is geen controle bij toegang
  • De afstand in de kerk (gemeten van neus tot neus) is 1,5 meter naar voren en achteren, en 1,2 meter zijwaarts.
  • 10 oktober: achternamen A t/m L
  • 17 oktober: achternamen M t/m Z

 

Namens de corona-commissie,

Jan Smit, communicatie-ouderling
Willem de Vries, ouderling-kerkrentmeester
Helmert-Jan van Maanen, predikant