Vrijwilligers gezocht voor het jeugdwerk

Vacature: At Home (jeugd catechisatie) zoekt voor het nieuwe seizoen enthousiaste leiders
Beschrijving taakgroep, werkgroep of verband met een vacante positie:
De jeugdraad is o.a. verantwoordelijk voor de jeugdcatechese binnen onze gemeente. We werken volgens de methode genaamd Provider van Jop. Middelbare scholieren van 12 tot met 15 jaar (vanaf de brugklas) komen tweewekelijks bij elkaar en ontdekken hoe God deel wil uitmaken van hun leven en wat dat voor hen betekent.
Beschrijving rol, taak, functie:
De jeugdraad zoekt zes enthousiaste leiders om de tieners te begeleiden.
Je start de avond met wat drinken. Aansluitend volgen we het door onze Jeugdwerkleider gekozen thema uit het Provider-programma. Dit bevat onderdelen zoals een spel of quiz, of een andere activiteit en daarna zal je inhoudelijk kijken wat de Bijbel zegt over dit onderwerp. Je trekt als leiding intensief op met een groepje van zes tot tien tieners (afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is).
Geschatte taakbelasting:
2 Catechese-avonden per maand (avond na keuze)
2 x een leiding avond
1 ouderavond
een uurtje voorbereiding per avond.
Vacature gaat in per:
September 2020
Activiteitenperiode:
september – april (in totaal 12 avonden)
Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
Heb jij affiniteit met jongeren en voel je je aangesproken om met deze tieners samen op pad te gaan, om ze te leren luisteren naar Gods woord, ze te durven laten spreken over hun geloof, jouw ervaringen met ze te delen en ze vast te houden op weg naar volwassenheid? Dan doen we graag een beroep op jou! Samen met de andere leiding kan jij het verschil voor ze maken. Het zal ook jouw leven verrijken!

Contactpersoon vacature:
Naam: Marleen Kragt (Rol: Jongerenwerker)
Telefoon: 06-46110116
E-mail: jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl
Bijzonderheden:
Lijkt het je leuk om catechese te geven maar loop je ergens tegenaan, schroom niet en neem gerust contact met ons op dan kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen beteken.

Vacature: Clubleiding

Beschrijving taakgroep, werkgroep of verband met een vacante positie:
Je geeft 2-wekelijks invulling aan de clubavond. We werken met de methode Rock Solid van YFC.
Beschrijving rol, taak, functie:
Je geeft 2-wekelijks invulling aan de clubavond. Dit bestaat uit een klein gedeelte
geloofsoverdracht d.m.v. een preek van de week, dat wordt aangeboden in het Rock Solid programma. En een
gedeelte van de avond wordt ingevuld door een creatieve, gekke spellen of activiteiten.
Geschatte taakbelasting:
1 uur club/ 2 weken
Vacature gaat in per: september 2020
Activiteitenperiode: September – maart muv vakanties

Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
• Je hebt een hart voor kinderen
• Je hebt een hart voor God
• Je bent creatief
• Je durft initiatief te nemen
In het kader van deze vacature bieden wij de volgende mogelijkheden voor ondersteuning/ training en/ of ontwikkeling:
De opening en thema’s worden aangereikt. Met daarbij tips voor activiteiten. Als clubleiding zijn we ondersteunend aan elkaar. Als jeugdraad en jongerenwerkers staan we altijd open voor verdere ondersteuning en het faciliteren van trainingen.

Contactpersonen vacature:
Naam: Mariska Kunst (club coördinator )
Telefoon: 0612913273
E-mail: mariska17vandebeek@hotmail.com

Bijzonderheden:
Lijkt het je leuk om club te geven maar loop je ergens tegenaan, schroom niet en neem gerust contact met ons op dan kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen beteken.

Vacature: Communicatiemedewerker
Beschrijving taakgroep, werkgroep of verband met een vacante positie:
De jeugdraad en de jeugdwerkers willen meer communiceren richting jongeren, ouders en andere gemeenteleden. Zowel via social mediakanalen als nieuwsbrief en website.
Beschrijving rol, taak, functie:
Regelmatig (1x maand tijdens het winterwerkseizoen) een nieuwsbrief uitbrengen, deze is gekoppeld aan de website en regelmatig een social media post te plaatsen of een campagne op te zetten. Deze taken zijn ook te splitsen in 2 vrijwilligers. De informatie voor de nieuwsbrief wordt verstrekt door de jeugdwerkers of coördinatoren van het jeugdwerk.
Geschatte taakbelasting:
1 uur in de week (van september tot en met april)

Vacature gaat in per:
September 2020

Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
Heb jij affiniteit met het schrijven van artikelen of het plaatsen van post op de social media kanalen? Dan doen we graag een beroep op jou! Samen met de andere leiding kan jij het verschil voor ze maken. Het zal ook jouw leven verrijken!

Contactpersoon vacature:
Naam: Marleen Kragt (Rol: Jongerenwerker)
Telefoon: 06-46110116
E-mail: jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl


Vacatures: Commissie Kerst en Pasen Voorzitter en Coördinator toneel

Beschrijving rol voorzitter CKP
De voorzitter roept de vergadering bijeen en zorgt voor een agenda. Tijdens de eerste vergadering worden de overige data voor de volgende vergaderingen vastgelegd. De voorzitter is tevens een aanspreekpunt voor de coördinatoren. De eerste vergadering wordt ongeveer 8 weken voor de eerste dienst van het project belegd. Hierbij kan naast het team van de kindernevendienst en de leden van de CKP ook de dominee die de Kerst/Paasdienst voorgaat uitgenodigd worden. De voorzitter maakt van elke vergadering notulen die ook naar de Jeugdraad (Carla Oostendorp, carla.oostendorp@outlook.com) gemaild worden. De voorzitter maakt een app-groep aan met alle leden, wat de communicatie onderling vereenvoudigd. De voorzitter is contactpersoon en op de hoogte van communicatie tussen commissieleden, dominee, beamerteam en kosters.

Beschrijving rol coördinator toneel
Met het onderdeel toneel wordt het gedeelte bedoeld dat te maken heeft met de uitbeeldingen en activiteiten die gedaan worden door kinderen/volwassenen, behorend bij het project van Kerst en Pasen. Hierbij horen ook de lijdens- en adventszondagen. In principe is de coördinator initiatiefnemer om de zaken rond dit deel op gang te brengen.
1. Op creatieve wijze invulling geven aan het project met en voor kinderen, voor het zogenoemde kindermoment.
2. Communicatie met (gast)dominee over invulling van het project op de verschillende momenten. Kinderen/volwassenen hun medewerking vragen
3. Kindermomenten tijdens de lijdens- en adventsweken (laten) uitvoeren. Ook tijdens bijzondere diensten (doop, belijdenis e.d.)
4. Kindermoment tijdens de kinderdiensten (kerstfeest en paasfeest) organiseren
5. Communicatie met kosters over het kindermoment (app)
6. Communicatie met de beamercommissie (mail)

Voor beide vacatures geldt:

Geschatte taak belasting:
In totaal worden er 3 a 4 vergaderingen gepland. Start-, verloop- en evaluatievergadering. Deze duren max 1,5 uur. Nadien kunnen de mensen van de geledingen samen dingen uitwerken. Verder is er app-contact. Per zondag wordt de uitvoering van de kindermomenten verdeeld.

Periode: Kerstproject tussen okt-dec
Paasproject tussen jan-april

Info: Inge de Roon
ingederoon@hotmail.nl
06-48246045

Vacature: Oppassers en jeugdoppassers
Beschrijving rol, taak, functie:
Oppassers: regelmatig oppassen in de morgendienst. Samen verantwoordelijkheid dragen over een groep jonge kinderen. (0-4)
Jeugdoppassers: onder ‘begeleiding’ van ouder oppassers op een stel kinderen onder de 4 jaar.
Geschatte taakbelasting:
Hoe meer oppassers hoe minder vaak je op hoeft te passen.
Vacature gaat in per: na de zomervakantie

Activiteitenperiode: schooljaar 2020-2021

Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
Goed met kinderen om kunnen gaan. Mooi zou zijn als iedereen die een kind brengt voor de oppas, zich ook aanmeldt om zelf op te passen.

Contactpersoon vacature:
Naam: Erika Limburg en Gerdi Snoeijer
Telefoon:
E-mail: oppashoeksteenkerk@gmail.com
Bijzonderheden:
geen

Vacature:
Kindernevendienstleiding

Beschrijving rol, taak, functie:
1x in de 5 weken leidinggeven aan een groep van de knd (groep 1-5 basisschool)
1x in het jaar deelnemen aan een extra taak (Kerst, Pasen, overstapdienst groep 5, welkom in de kerk groep 2, gezellige middag)

Geschatte taakbelasting:
per zondagsdienst ongeveer half uur voorbereiding, 1,5 uur knd, 1x in 3 maand vergadering

Vacature gaat in per: september 2020 (na zomervakantie)

Activiteitenperiode: in ieder geval schooljaar 2020-2021, liever langer

Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
iedereen kan het, goede methode waar heel veel in staat

Contactpersoon vacature:
Naam: Geerlinge Hamburger
Telefoon:3334950
E-mail: geerlinge5@gmail.com

Vacature: leiding voor KOM
Beschrijving rol, taak, functie:
Weer opzetten van KOM, leidinggeven aan een groep kinderen met een rugzakje, in een kleinere groep met minder prikkels
Geschatte taakbelasting:
op dit moment moeilijk in te schatten, ligt ook aan aantal kinderen dat zich zou aanmelden om hier gebruik van te maken

Vacature gaat in per: september 2020?
Activiteitenperiode: Heel schooljaar, liefst langer
Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
enige kennis van en ervaring met kinderen die extra aandacht nodig hebben (autistisch spectrum, mongoloïde kinderen)

Contactpersoon vacature:
Naam: Geerlinge Hamburger (wordt misschien Femmy Schrijver)
Telefoon: 3334950
E-mail: geerlinge5@gmail.com (femmyV@outlook.com)
Bijzonderheden:
KOM wordt op het moment niet gedraaid, te weinig kinderen. We proberen het weer op te starten als blijkt dat er genoeg kinderen van deze dienst gebruik willen maken.

Vacature: Oppassers verantwoordelijk voor speelgoedkasten
Beschrijving rol, taak, functie:
Regelmatig, naast het oppassen, zorgen dat de 2 speelgoedkasten opgeruimd worden. (Kapot speelgoed wegdoen of maken, kleurplaten verzorgen, zorgen dat bakken met schoonmaakdoekjes ed. aangevuld wordt

Geschatte taakbelasting:
Frequentie in overleg.

Vacature gaat in per: zomervakantie 2020

Activiteitenperiode: schooljaar 2020-2021, liefst langer

Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
niks specifieks

Contactpersoon vacature:
Naam: Erika Limburg en Gerdi Snoeijer
Telefoon:
E-mail: oppashoeksteenkerk@gmail.com
Bijzonderheden:
geen

Vacature: Communicatiemedewerker
Beschrijving taakgroep, werkgroep of verband met een vacante positie:
De jeugdraad en de jeugdwerkers willen meer communiceren richting jongeren, ouders en andere gemeenteleden. Zowel via social mediakanalen als nieuwsbrief en website.
Beschrijving rol, taak, functie:
Regelmatig (1x maand tijdens het winterwerkseizoen) een nieuwsbrief uitbrengen, deze is gekoppeld aan de website en regelmatig een social media post te plaatsen of een campagne op te zetten. Deze taken zijn ook te splitsen in 2 vrijwilligers. De informatie voor de nieuwsbrief wordt verstrekt door de jeugdwerkers of coördinatoren van het jeugdwerk.
Geschatte taakbelasting:
1 uur in de week (van september tot en met april)

Vacature gaat in per:
September 2020

Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
Heb jij affiniteit met het schrijven van artikelen of het plaatsen van post op de social media kanalen? Dan doen we graag een beroep op jou! Samen met de andere leiding kan jij het verschil voor ze maken. Het zal ook jouw leven verrijken!

Contactpersoon vacature:
Naam: Marleen Kragt (Rol: Jongerenwerker)
Telefoon: 06-46110116
E-mail: jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl