bericht van de Kerkenraad

Kerkdiensten in oktober en het aantal kerkgangers in oktober

Dinsdag 6 oktober 2020 heeft de kerkenraad vergaderd. Er lag o.a. een zeer dringend advies van het kabinet om te voldoen aan de maatregelen van de landelijke overheid om maximaal 30 personen in de kerkdienst uit te nodigen. Dit dringende advies geldt voor de maand oktober. Afhankelijk van de situatie kan deze maatregel verlengd worden.

Na een uitvoerige discussie waren er in de kerkenraad voorstanders voor diensten zonder kerkgangers (0 personen), voor 80 kerkgangers en voor maximaal 30 personen in de kerk tijdens de dienst, dat alles exclusief “medewerkers” aan de dienst. De meerderheid van de kerkenraad heeft er voor gekozen om in de maand oktober terug te gaan naar 30 personen. In de volgende vergadering van de kerkenraad (begin november) wordt dit punt opnieuw besproken.

Er is ook besloten dat de ochtenddienst op Dankdag vervalt. Dat is gewoonlijk een dienst met kinderen van een basisschoolschool. Meestal is dat een dienst met een erg volle zaal (naast de kinderen ook vaak ouders). Ds. Van Veluw, die de dienst zou leiden, gaat nu naar de school (Rehobothschool).

met vriendelijke groet,

Jan Smit