Kerkdiensten informatie zondag 22 en 29 november

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 22 november zullen we in de kerk de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren. Op deze laatste zondag gedenken we ook de mensen, die ons dit kerkelijk jaar ontvallen zijn. Die dienst is natuurlijk volkomen anders dan andere jaren. We kunnen helaas maar een beperkt aantal mensen uitnodigen. Er worden alleen nabestaanden uitgenodigd, meer kan helaas niet. In de dienst wordt net als voorgaande jaren telkens een kaars aangestoken, als een gebed voor Gods troon.

Viering Heilig Avondmaal
Zondag 29 november wordt ’s morgens het Heilig Avondmaal gevierd in de kerk. De Diaconie heeft nagedacht over het veilig kunnen vieren van de Maaltijd van de Heer.

In de kerk
Voor het bijwonen van deze kerkdienst zullen – zoals gebruikelijk – dertig kerkgangers worden uitgenodigd. In de kerk krijgt ieder gezin een eigen tafel. Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal kan ieder vanaf zijn eigen tafel het brood en de wijn nuttigen. De wijn zal worden klaargezet in eigen bekertjes en het brood staat klaar op een klein bordje per tafel.

Thuis
U kunt thuis de dienst online meevieren. De Diaconie nodigt u uit om het brood en de wijn neer te zetten en dat op te eten en te drinken op het moment, dat de gemeenteleden in de kerk dat ook doen. Hierdoor is er een band met de eigen gemeente.

Als u het Heilig Avondmaal thuis wilt meevieren, dan kunt u op zaterdagavond 28 november tussen 19:00 en 20:00 uur in de kerk de wijn en het brood afhalen. Indien het niet voor u mogelijk is om dit op te komen halen, kunt u dit aangeven aan het secretariaat van de Diaconie (zie hierna). Dan zal het op zaterdagavond 28 november bij u worden gebracht.

Om te weten hoeveel setjes de Diaconie klaar moet maken voor de viering van het Heilig Avondmaal thuis, is het belangrijk dat u zich hiervoor aanmeldt. Dat kunt u doen door een mailtje te sturen naar het secretariaat van de Diaconie angeliquehuls@hoeksteenkerk.nl . U kunt hierbij ook aangeven of u het zelf komt halen of dat het gebracht moet worden (dan graag uw adres vermelden). Graag aanmelden vóór donderdag 26 november a.s.