Online lezingen : ‘Wij zijn ons brein’, ds. Guus Labooy en ds. Arjen ten Brinke

Enkele online lezingen samen met de Westerkerk in Kampen

In deze coronaperiode gaan de kerkdiensten gelukkig door. Maar zoals we allemaal hebben gemerkt zijn er nogal wat doordeweekse activiteiten van vorming en toerusting komen te vervallen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor ons, maar ook voor andere gemeenten. De Westerkerk heeft ons gevraagd of we niet iets samen kunnen doen hierin. Geheel passend bij deze rommelige covid-tijd kwam het idee wat laat op gang, maar we vonden het een goed initiatief.
Op donderdag 25 februari zal Ds. Labooy een lezing verzorgen over het thema ‘Wij zijn ons brein’
Het thema zal besproken worden binnen het bredere veld van vragen over geloof en wetenschap.
En op donderdag 18 maart zal Arjen ten Brinke spreken over profetische gerechtigheid vandaag.

Wanneer u mee wilt doen, stuur dan alleen een email naar Ds. W.L. Dekker: dswldekker@gmail.com
U krijgt dan een uitnodiging op de email, als u dan op de avond zelf daarop klikt, komt u in de video-lezing terecht.
Van harte aanbevolen!

 

Jongerendienst on line, zondag 28 februari

Vesperdiensten

Vespers in de Lijdenstijd; De vespers hebben dit jaar een online vorm.

Data van de vespers in 2021

Woensdagavond 17 februari
Woensdagavond 24 februari
Woensdagavond 3 maart
Woensdagavond 17 maart
Woensdagavond 24 maart
Zaterdagavond 3 april

Aanvangstijd 19.00 uur

Via de site kerkdienstgemist.nl zijn ze live mee te beleven en  op een later tijdstip terug te kijken.

De liturgie van de vespers is te vinden op de website van ‘de Hoeksteen’.

Klik daarvoor op de link bij “komende diensten” op Vesperdienst

 

Talentenmarkt; Oekraïne 2021 en de Sierra Leone groep

 

In de maanden februari t/m maart is er een nieuwe actie vanuit het Jongerenproject Oekraïne 2021 en de Sierra Leone groep: de Talentenmarkt.
Op de website geef.ws/talentenmarkt bieden de jongeren producten en diensten aan. Hierbij kunt u denken aan verschillende klussen zoals: laminaat leggen, verven, onkruid wieden of hout kloven. Andere diensten die we kunnen aanbieden zijn: oppassen, bijles geven , lekkere taart bakken en nog veel meer! Op deze diensten of producten kunt u vervolgens bieden. De hoogste bieder wint. Deze actie loopt van februari tot en met maart. Houd vooral de website goed in de gaten, want misschien zit er wel iets voor u bij! En regelmatig worden er nieuwe talenten aangeboden. Natuurlijk wordt er bij het uitvoeren van de diensten rekening gehouden met de huidige corona maatregelen. Wanneer onze reis naar Oekraïne of Sierra Leone niet door kan gaan, dan worden de opbrengsten van deze actie alsnog ingezet om de mensen in Oekraïne/Sierra Leone te helpen. Het is een lastige tijd om actie te voeren en we realiseren dat het niet altijd even makkelijk is in deze tijd! Maar we hebben u hard nodig om deze actie tot een succes te maken en in de landen als Oekraïne en Sierra Leone hebben ze onze steun ook hard nodig, helemaal nu!

 

 

Lege flessen actie voor het jongerenproject

Jongerenproject weer van start

Opnieuw is er een grote groep jongeren in onze gemeente die zich wil inzetten voor het jongerenproject! We hopen dat het mogelijk is om in de zomer met de jongeren naar Oekraïne te gaan. Hier willen we een oude papierfabriek renoveren, een kamp voor kinderen organiseren en bij kwetsbare families thuis klussen. Veel kinderen hebben het moeilijk thuis. Youth for Christ omschrijft dit als gezinnen in crisis. Er is vaak sprake van armoede, alcoholverslaving en huiselijk geweld. Wij hopen twee ruimtes in de papierfabriek te renoveren, zodat de kerk in samenwerking met Youth for Christ hier een dagcentrum voor de kinderen van kan maken. Zo hebben zij een veilige plek waar ze naar toe kunnen voor gezelligheid, eten en extra begeleiding. Ook horen ze hier meer over wie God is en ervaren ze iets van Zijn liefde!

Nieuw: maandelijkse flessenactie
Dit jaar zullen we vanwege de corona crisis de acties anders vormgeven dan normaal. Daarom starten we vanaf februari met een maandelijkse flessenactie. Als u in IJsselmuiden binnen de bebouwde kom woont krijgt u van ons een witgekleurde vuilniszak door de bus. Deze kunt u vullen met statiegeld flessen bij uw voordeur zetten (eventueel samen met bierkratten). Wij zullen deze op de eerste zaterdag van de maand tussen 10:00-19:00 bij u ophalen. Daarnaast is het ook mogelijk om statiegeld bonnetjes in een envelop bij de Hoeksteen door de brievenbus te doen. We hopen met deze actie een mooi bedrag voor Oekraïne bij elkaar te sparen. Mochten we vanwege de coronacrisis niet kunnen gaan, willen we het geld gebruiken om voedselpakketten uit te delen aan de gezinnen in Oekraïne waar de nood nu extra hoog is. Heeft u nog vragen over deze actie, kunt u altijd mailen naar hoeksteenjongerenproject@gmail.com. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!

Ophaaldata:

zaterdag  6 februari       zaterdag  1 mei
zaterdag  6 maart          zaterdag  5 juni
zaterdag  3 april             zaterdag  3 juli

 

KinderNevenDienst 14 februari jl. Jona gaat naar Nineve

boekje

KinderNevenDienst 7 februari jl; ook jij hoort erbij

boekje

Voorlopige opbrengst actie Kerkbalans 2021

 

De actie kerkbalans 2021 heeft tot nu toe een bedrag van € 371.000 opgebracht. Nog niet alle enveloppen zijn binnen. De prognose is dat we uiteindelijk op ongeveer € 390.000 zullen uitkomen. Ten opzichte van 2020 is dat een toename van 11%.

Als kerkrentmeesters zijn wij ontzettend blij met, en dankbaar voor dit bedrag en wij danken u dan ook allen heel hartelijk voor uw toezegging.

We verzoeken degenen die de envelop nog niet hebben ingeleverd dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen. Dit kan via de brievenbus van de kerk.