KinderNevenDienst 28 februari jl. ‘Een spoor van liefde’; Jezus wast de voeten van de leerlingen

boekje

Jongerendienst on line, zondag 28 februari jl.

Vesperdiensten

Vespers in de Lijdenstijd; De vespers hebben dit jaar een online vorm.

Data van de vespers in 2021

Woensdagavond 17 februari
Woensdagavond 24 februari
Woensdagavond 3 maart
Woensdagavond 17 maart
Woensdagavond 24 maart
Zaterdagavond 3 april

Aanvangstijd 19.00 uur

Via de site kerkdienstgemist.nl zijn ze live mee te beleven en  op een later tijdstip terug te kijken.

De liturgie van de vespers is te vinden op de website van ‘de Hoeksteen’.

Klik daarvoor op de link bij “komende diensten” op Vesperdienst

 

Online lezingen : ‘Wij zijn ons brein’, ds. Guus Labooy en ds. Arjen ten Brinke

Enkele online lezingen samen met de Westerkerk in Kampen

In deze coronaperiode gaan de kerkdiensten gelukkig door. Maar zoals we allemaal hebben gemerkt zijn er nogal wat doordeweekse activiteiten van vorming en toerusting komen te vervallen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor ons, maar ook voor andere gemeenten. De Westerkerk heeft ons gevraagd of we niet iets samen kunnen doen hierin. Geheel passend bij deze rommelige covid-tijd kwam het idee wat laat op gang, maar we vonden het een goed initiatief.
Op donderdag 25 februari zal Ds. Labooy een lezing verzorgen over het thema ‘Wij zijn ons brein’
Het thema zal besproken worden binnen het bredere veld van vragen over geloof en wetenschap.
En op donderdag 18 maart zal Arjen ten Brinke spreken over profetische gerechtigheid vandaag.

Wanneer u mee wilt doen, stuur dan alleen een email naar Ds. W.L. Dekker: dswldekker@gmail.com
U krijgt dan een uitnodiging op de email, als u dan op de avond zelf daarop klikt, komt u in de video-lezing terecht.
Van harte aanbevolen!

 

KinderNevenDienst 14 februari jl. Jona gaat naar Nineve

boekje

KinderNevenDienst 7 februari jl; ook jij hoort erbij

boekje

Zeskamp

Voorlopige opbrengst actie Kerkbalans 2021

 

De actie kerkbalans 2021 heeft tot nu toe een bedrag van € 371.000 opgebracht. Nog niet alle enveloppen zijn binnen. De prognose is dat we uiteindelijk op ongeveer € 390.000 zullen uitkomen. Ten opzichte van 2020 is dat een toename van 11%.

Als kerkrentmeesters zijn wij ontzettend blij met, en dankbaar voor dit bedrag en wij danken u dan ook allen heel hartelijk voor uw toezegging.

We verzoeken degenen die de envelop nog niet hebben ingeleverd dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen. Dit kan via de brievenbus van de kerk.