Voorlopige opbrengst actie Kerkbalans 2021

 

De actie kerkbalans 2021 heeft tot nu toe een bedrag van € 371.000 opgebracht. Nog niet alle enveloppen zijn binnen. De prognose is dat we uiteindelijk op ongeveer € 390.000 zullen uitkomen. Ten opzichte van 2020 is dat een toename van 11%.

Als kerkrentmeesters zijn wij ontzettend blij met, en dankbaar voor dit bedrag en wij danken u dan ook allen heel hartelijk voor uw toezegging.

We verzoeken degenen die de envelop nog niet hebben ingeleverd dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen. Dit kan via de brievenbus van de kerk.