KinderNevenDienst 25 april jl. Een koning die vrede brengt

boekje

jongerendienst 25 april jl.

KinderNevenDienst 18 april jl. Zwaarden worden gereedschap

boekje

KinderNevenDienst 11 april jl. De roeping van Jesaja

boekje

digitaal kinder Paasfeest 4 april jl.

Route Paaswandeling

Nieuwe informatie van de Kerkenraad (maart jl.)

De overheid geeft weer meer ruimte en dat zien we ook terug in de richtlijnen van de PKN. Er komt weer ruimte om naar de kerk te komen en ook voor zang. Op de kerkenraadsvergadering van 2 maart jl. is besloten om weer 30 mensen toe te laten bij de diensten en dat een paar liederen door onze voorzangers gezongen worden. Het zijn kleine en voorzichtige stapjes.
U kunt dus weer een uitnodiging krijgen om een kerkdienst bij te wonen. Omdat er weinig plaatsen beschikbaar zijn, kan het nog even duren. De lijst van vorig jaar is nog aanwezig. Wilt u de diensten bezoeken en heeft u dat nog niet kenbaar gemaakt, dan kunt u zich aanmelden via aanmeldenkerkdienst@hoeksteenkerk.nl.