Lege flessen actie voor het jongerenproject

Jongerenproject weer van start

Opnieuw is er een grote groep jongeren in onze gemeente die zich wil inzetten voor het jongerenproject! We hopen dat het mogelijk is om in de zomer met de jongeren naar Oekraïne te gaan. Hier willen we een oude papierfabriek renoveren, een kamp voor kinderen organiseren en bij kwetsbare families thuis klussen. Veel kinderen hebben het moeilijk thuis. Youth for Christ omschrijft dit als gezinnen in crisis. Er is vaak sprake van armoede, alcoholverslaving en huiselijk geweld. Wij hopen twee ruimtes in de papierfabriek te renoveren, zodat de kerk in samenwerking met Youth for Christ hier een dagcentrum voor de kinderen van kan maken. Zo hebben zij een veilige plek waar ze naar toe kunnen voor gezelligheid, eten en extra begeleiding. Ook horen ze hier meer over wie God is en ervaren ze iets van Zijn liefde!

Nieuw: maandelijkse flessenactie
Dit jaar zullen we vanwege de corona crisis de acties anders vormgeven dan normaal. Daarom starten we vanaf februari met een maandelijkse flessenactie. Als u in IJsselmuiden binnen de bebouwde kom woont krijgt u van ons een witgekleurde vuilniszak door de bus. Deze kunt u vullen met statiegeld flessen bij uw voordeur zetten (eventueel samen met bierkratten). Wij zullen deze op de eerste zaterdag van de maand tussen 10:00-19:00 bij u ophalen. Daarnaast is het ook mogelijk om statiegeld bonnetjes in een envelop bij de Hoeksteen door de brievenbus te doen. We hopen met deze actie een mooi bedrag voor Oekraïne bij elkaar te sparen. Mochten we vanwege de coronacrisis niet kunnen gaan, willen we het geld gebruiken om voedselpakketten uit te delen aan de gezinnen in Oekraïne waar de nood nu extra hoog is. Heeft u nog vragen over deze actie, kunt u altijd mailen naar hoeksteenjongerenproject@gmail.com. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!

Ophaaldata:

zaterdag  6 februari       zaterdag  1 mei
zaterdag  6 maart          zaterdag  5 juni
zaterdag  3 april             zaterdag  3 juli

 

Gemeente middag zondag 27 juni jl.

Opgeven via deze link

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-hoeksteen-gemeentemiddag-159390313719

Picknick activiteiten vanaf 15.00 uur te ‘s -Heerenbroek

Spiegeltje spiegeltje…….. 27 juni Jongerendienst jl.

KinderNevenDienst 13 juni jl. Jeremia in de put

boekje

Rouwverwerking

Kring ‘Eens zul je nooit meer huilen’

Deze kring (die al eerder gepland stond) gaat over rouwverwerking en over het spreken met nabestaanden van overledenen.In een vertrouwelijke sfeer hopen we met elkaar in gesprek te komen over het verwerken van verdriet en rouw. We gebruiken daarbij­ het zeer praktische boekje van ds. L.M. Vreugdenhil, Eens zul je nooit meer huilen­­.
Het doel van de avonden is dat we leren om te gaan met rouw en verdriet en dat we leren hoe we elkaar vanuit de Bijbel kunnen troosten.

Ook de vragen rondom het waarom van het lijden kunnen aan de orde komen.

Het boekje kan van te voren worden opgehaald bij ds. Van Veluw. De eerste keer maken we kennis met elkaar en bespreken we het eerste hoofdstukje van dit mooie boekje.

Het is belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt.

We komen in de herfst van 2021 elke veertien dagen vier donderdagavonden bij elkaar.

 

Data               : 14 en 28 oktober en 11 en 25 november 2021

Aanvang        : 20.00 uur

Locatie           : De Hoeksteen

Leiding           : ds. A.H. van Veluw

Opgeven bij   : ds. A.H. van Veluw; ahvanveluw@gmail.com (of tel: 3375795)

KinderNevenDienst 6 juni jl. Jeremia uitgekozen als profeet

boekje

KinderNevenDienst 4 juli jl. Jezus is het brood dat leven geeft

boekje

Informatie vanuit de kerkenraad 4 juli

 

Update van de corona-commissie

28 juni 2021

Beste mensen,

De ontwikkelingen gaan nog sneller dan gepland. Vanaf 26 juni is er weer veel meer mogelijk. Meer nog dan in de vorige update stond. Daarom een nieuw bericht met alle veranderingen die er zijn. We zetten ze hieronder op een rijtje.

 • Basisregels: Het mondkapje binnen is niet meer nodig. De belangrijkste regels is afstand houden en testen bij klachten.
 • Zingen: Is weer mogelijk, zonder beperkingen in volume of tijd. Digitale muziek en voorzangers zullen weer – onder dankzegging – naar de achtergrond kunnen verdwijnen.
 • Aantal kerkgangers: Er is geen maximum aantal kerkgangers meer. Het enige dat telt, is de afstand van 1,5 meter. De kerkzaal is hierop ingericht en biedt plaats aan ongeveer 210 mensen. Het precieze aantal hangt af van de samenstelling van de aanwezigen.
 • Registratie: We registreren wie er aanwezig is, in verband met bron- en contactonderzoek van de GGD. Bij binnenkomst worden achternaam en adres genoteerd. Dat is voldoende mensen te benaderen, indien nodig.
 • Uitnodigingsbeleid: Omdat er meer mensen aanwezig kunnen zijn, nodigen we ook meer mensen uit. Dat kan nu in 3 groepen, op achternaam (‘van …’ of ‘van der …’ valt onder de ‘v’). U hoeft zich vooraf niet op te geven. De avonddiensten zijn vrij toegankelijk, ook zonder opgave.
  • 11 juli morgendienst: achternaam A t/m Kn
  • 18 juli morgendienst: achternaam Ko t/m U
  • 25 juli morgendienst: achternaam V t/m Z
 • Oppas: De oppas is weer in de boog. U kunt door de hoofdingang naar binnen voor registratie. De looproute gaat dan via de kapstokken naar de boog en door naar de kerkzaal. U komt dan aan de kant van de basisschool de kerkzaal binnen. Vandaar wordt u begeleid naar naar zitplaats.

Met deze maatregelen maken we een flinke stap vooruit. We hopen elkaar binnenkort weer te zien in de kerk.

Namens de coronacommissie,

 

Helmert-Jan van Maanen, predikant

Jan Smit, communicatie-ouderling

Willem de Vries, KRM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online aangepaste dienst zondag 6 juni jl.