Gebed

Gebed tot God: Vader, Zoon en Heilige Geest

Vader, Heer van hemel en aarde,
Zoon, mens geworden voor ons mensen,
Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel.

Wij aanbidden U in uw majesteit.
Wij aanbidden U in uw nederigheid.
Wij aanbidden U in uw nabijheid.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw majesteit.
Voor uw koninkrijk, voor uw kracht en heerlijkheid.
Bevrijd ons van onze kleinheid,
onze passiviteit,
onze grauwheid.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw nederigheid.
Voor uw bloed, uw zweet, uw tranen.
Vergeef ons onze hardheid,
onze onverschilligheid,
onze hoogmoed.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw nabijheid.
Voor uw licht, uw waarheid en uw troost.
Genees ons van onze blindheid,
onze leugens,
onze troosteloosheid.

Wij aanbidden U in uw majesteit.
Wij aanbidden U in uw nederigheid.
Wij aanbidden U in uw nabijheid.

Vader, Heer van hemel en aarde,
Zoon, mens geworden voor ons mensen,
Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel.

Geloofd en geprezen zij uw naam, nu en altijd, Amen.

(geschreven door Arjan Plaisier)