Voltooid leven

Voltooid leven’
Dit onderwerp is nogal actueel. In de kabinetsformatie speelt het een rol, maar ook op huisbezoek hoor je erover. Het brengt (vooral oudere) mensen in verwarring. Daarom is het belangrijk om ons er in te verdiepen. Want het gaat niet over zomaar een onderwerp, het gaat over leven en dood! Daarom zullen we er ons in de komende tijd mee bezig houden, door een themadienst te houden, een gemeente-avond te organiseren en een bespreking in de kerkenraad te plannen. Zondag 31 oktober (19.00 uur) zal ds. Van Veluw er in de avonddienst over preken, en woensdag 10 november (20.00 uur) is er over dit thema een gemeente-avond. Op deze avond zal een arts iets vertellen over de medische vragen rond ‘voltooid leven’ en een dominee over de pastorale kanten ervan. Belangrijk, kom allemaal, oud en jong. Want je kunt er zo maar mee te maken krijgen als bijvoorbeeld je opa of oma, of je ouders met die vraag geconfronteerd worden.

Wie alvast wat over dit thema wil lezen, kan het volgende boekje aanschaffen: 12 artikelen over voltooid leven.

Inhoud

1. Wat is voltooid leven?
Henk Post

2. Voltooid leven in het pastoraat van de kerk
Bert van Veluw

3. Ik kan niet meer
Margriet van der Kooi

4. Voltooid leven en de Euthanasiewet
Bart Bouter

5. De Euthanasiewet en levensbeëindiging
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink

6. Verbroken verbindingen
Maarten Verkerk

7. Voltooid leven in het licht van de Bijbel
Wim de Bruin

8. Voltooid leven: overwegingen vanuit het geloof
Kees van der Kooi

9. Ethische aspecten van voltooid leven
Theo Boer

10. Als het leven voltooid voelt: omringen met zorg?
Henk van der Meulen

11. Voltooid leven en het perspectief van de arts
Alfred Teeuw

12. Voltooid leven in het licht van Jezus Christus
Guda Borger-Koetsier

Prof. dr. Th. A. Boer, hoogleraar Ethiek van de Gezondheidszorg
Dr. G.H. Borger-Koetsier, predikant te Surhuizum en Jistrum
Mr. A.B. Bouter, advocaat
Dr. W.M. de Bruin, predikant te Bleiswijk en oudtestamenticus
Prof. dr. C. van der Kooi, emeritus hoogleraar systematische theologie
Ds. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra, geestelijk verzorger in het Antoniusziekenhuis te Woerden
Dr. H.C. van der Meulen, oud-docent praktische theologie
Dr. H.A. Post, theoloog en voorganger
Dr. A.A. Teeuw, als specialist ouderengeneeskunde werkzaam in Salem te Ridderkerk
Dr. A.H. van Veluw, predikant te IJsselmuiden-Grafhorst
Prof. dr. M.J. Verkerk, emeritus hoogleraar christelijke filosofie
Drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink, bestuurder in de gezondheidszorg, oud-lid Tweede Kamer