Jongerendienst 24 oktober jl. Snoep of eeuwig leven?