Diaconale collecte 5 december

Diaconale collecte zondag 5 december 2021

De collecte is dan bestemd voor Bienvenue Shelter. Dit is een goed georganiseerde opvang in Johannesburg. Voor voedsel is men vaak afhankelijk van donaties van overgebleven eten van bakkers, supermarkten en boeren. Het is prachtig om te zien dat er iedere dag eten is en hoe de vrouwen die opgevangen worden, samen een team vormen en elkaar ook tot steun zijn. Er is ook veel aandacht voor Pastorale ondersteuning. Doet u mee!

Voor meer informatie: www.bienvenueshelter.org

 

Grote renovatie van ons kerkgebouw, lees verder

 

Onze kerk staat aan de vooravond van een grote verbouwing want vanaf 11 oktober gaat er gestart worden met de renovatie van het dak en de koepel en het vervangen van het ventilatiesysteem. Een omvangrijk project waar al een lange periode van voorbereiding aan vooraf is gegaan.

“Voor de corona waren we al bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van het schuine dak van de kerk. Het kerkgebouw staat nu bijna 30 jaar en de dakshingles waren aan vervanging toe. Maar door corona is ook de ventilatie versneld aan de orde gekomen en we hebben toen de beslissing genomen om de vervanging van het dak en van de ventilatie in één keer aan te pakken,” aldus kerkrentmeester Martin van der Vegt.

Zinken dak

“De oude dakshingles worden vervangen door een prachtig zinken dak. Zink is een duurzaam materiaal dat gemakkelijk 50 jaar mee kan en bovendien geen onderhoud vereist. De koepel met de raampjes in de nok wordt ook aangepast. De ramen verdwijnen en in de nok komt een solatube die zorgt voor het nodige daglicht in de kerkzaal. Bovenop de koepel wordt het platte dakje vervangen door een zinken puntdak waardoor er geen lekkages meer kunnen ontstaan in het dakleer,” aldus Van der Vegt.

Ventilatie

“Ventilatie is altijd al belangrijk geweest binnen ons gebouw. Ons huidige systeem is bijna 30 jaar oud en was aan vervanging toe. We hebben diverse onderzoeken laten doen en hebben gekozen voor een ventilatiesysteem dat voldoet aan de modernste eisen. Ter vergelijking: ons huidige systeem ververst 2000 kub lucht terwijl het nieuwe systeem ruim 10.000 kub lucht ververst binnen een uur,” aldus Wout Limburg.

Meer voordelen

Van der Vegt vervolgt: “Maar het nieuwe systeem biedt veel meer voordelen. Naast het constant verversen van de lucht kunnen we de lucht tevens verwarmen en koelen. Vooraf kun je de gewenste temperatuur instellen en vervolgens houdt het systeem de temperatuur constant. En dat is voor ons kerkgebouw een uitkomst want tijdens kerkdiensten loopt de temperatuur flink op als er honderden mensen een dienst bezoeken. Ook de luchtvochtigheid en het zuurstofgehalte zullen op peil blijven met het nieuwe systeem. De vloerverwarming zal door een warmtepomp aangestuurd worden. Ook alle andere bijzalen van de kerk worden voorzien van luchtverwarming en diverse zalen zullen voorzien worden van airco”.

Bouwcommissie

De Kerkrentmeesters (KRM) zijn onder andere verantwoordelijk voor de gebouwen. “Met een groepje KRM-ers hebben we een bouwcommissie gevormd en de plannen met elkaar uitgewerkt. Met name Jan van Ittersum en Martin van der Vegt zijn erg nauw betrokken omdat zij werkzaam zijn in de branche en daardoor over veel kennis en contacten beschikken,” vertelt Wout Limburg.

Van het gas af

“Het is een omvangrijk project geworden waarbij we ook nog eens helemaal van het gas af gaan. De CV ketels gaan verdwijnen en zullen verkocht worden. Geen gas heeft als nadeel dat je veel meer stroom gaat gebruiken. Op termijn zouden we daarom zonnepanelen op het platte dak plaatsen maar we hebben met elkaar besloten om dat deel van het nieuwe plan naar voren te halen en ook direct te gaan uitvoeren.”

Zonnepanelen

Door de plaatsing van 80 zonnepanelen worden we de eerste kerk in de regio die de gasmeter inruilt voor zonne-energie. Zonne-energie is een duurzame manier om energie op wekken. En er wordt geen CO₂ uitgestoten bij het omzetten van zonne-energie in elektriciteit. Ook daarin lopen we als kerk graag voorop. Dor het gebruik van zonne-energie gaan de energielasten van onze kerk drastisch naar beneden; dus het zal zichzelf weer terugverdienen,” aldus Martin van der Vegt.

Dankdagcollecte

“De aanschaf van de zonnepanelen was niet opgenomen in de begroting maar als kerk hebben we besloten om voor dit doel een speciale dankdagcollecte te organiseren. In de periode rond dankdag vragen we onze leden om voor dit doel een gift te doen. We hebben dit jaar geen actie bouwsteen gehouden en door covid was er ook geen bazaar; dus hopen we met deze dankdagcollecte genoeg geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van de 80 zonnepanelen. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL 69 RABO 0373 7230 32, t.n.v. CvK de Hoeksteen, o.v.v. Gift Dankdag, ” aldus financieel KRM-er Willem de Vries.

Hinder

Zowel binnen als buiten ons gebouw worden er de komende maanden volop werkzaamheden verricht en dat zal ook de nodige overlast met zich brengen voor de gebruikers van ons gebouw. Op maandag 18 oktober zal er een steiger in het midden van de kerkzaal geplaatst worden om de werkzaamheden aan de koepel te kunnen verrichten. Zoals het nu lijkt zal deze steiger er tijdens de kerkdiensten op zondag 24 oktober nog staan maar dat gaat verder niet voor problemen zorgen behalve dat het ten koste gaat van diverse zitplaatsen in het middenvak.

Lege flessen actie voor het jongerenproject

 

De maandelijkse flessenactie weer van start!
Afgelopen seizoen viel de doorlopende flessenactie in goede smaak, daarom willen we deze vanaf november opnieuw starten.

Inmiddels zijn de plastic zakken (geel dit keer) verspreid binnen de bebouwde kom in IJsselmuiden.
Deze kunt u vullen met statiegeld flessen en evt. samen met bierkratten bij uw voordeur zetten. Let daarbij op dat de flessen goed in het zicht staan. Wij zullen deze op de tweede zaterdag van de maand tussen 09:00-16:00 bij u ophalen.

Ophaal data:

11 december,
8 januari,
12 februari,
12 maart,
9 april,
14 mei,
11 juni
9 juli.

We hopen met deze actie een mooi bedrag voor Oekraïne bij elkaar te sparen! Heeft u nog vragen over deze actie, kunt u altijd mailen naar hoeksteenjongerenproject@gmail.com.
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fl

 

 

 

 

 

 

 

Kindernevendienst 28 november jl. de volkstelling;

Timmerman Jozef loopt met zijn tas met gereedschap door de stad. Hij is op weg naar het meer, buiten de stad. Zebedeüs, een vriend van hem, heeft zijn hulp gevraagd bij het bouwen van een nieuwe boot. Wat is het druk in Nazaret! Het marktplein is helemaal vol met mensen. En klinkt daar nou muziek? Een soort trompet lijkt het wel.
‘Er is een omroeper op het plein!’ roept een jongen. ‘Het is een heraut van de keizer!’ Een heraut van de keizer? Jozef stopt. Als er een heraut in de stad is, dan is er iets aan de hand. Iets belangrijks.
‘Mensen van Nazaret!’ roept een man. ‘Mensen van Nazaret, luister!’
Jozef gaat op zijn tenen staan. Tussen de mensen in ziet hij een man staan die duidelijk niet uit Nazaret komt. Hij heeft een mooie lange, witte jas aan met een rode sjerp eroverheen, heel andere kleren dan de mannen hier uit de stad dragen. Ja hoor, dit is vast iemand die voor de keizer werkt.
Jozef laat zijn tas met gereedschap op de grond zakken. Vóór hij naar zijn werk gaat, moet hij eerst horen wat er aan de hand is.
‘Mensen van Nazaret,’ roept de heraut. ‘Onze geliefde keizer Augustus wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Hij wil dat we iedereen tellen. Dat is heel veel werk, want het Romeinse rijk is erg groot, zoals u wel weet. Dus daarom hebben we iets bedacht om het tellen wat makkelijker te maken: iedereen moet naar de plek waar zijn familie vandaan komt.
Dus: komt uw familie uit Jeruzalem? Ga dan terug naar Jeruzalem. Komen uw opa en oma uit het westen van het land? Dan gaat u daar naartoe. En daar blijft u dan tot we iedereen geteld hebben.’
‘Ja, maar ik ben net een huis aan het bouwen!’ roept een man.
‘En ik heb twee kleine kinderen!’ zegt een vrouw, die een baby op haar arm houdt en een peuter met zich meetrekt. ‘Daar kan de keizer helaas geen rekening mee houden,’ zegt de heraut. ‘U zorgt er maar voor dat u er komt.’
‘En dat noemt-ie makkelijk?’ moppert de man die naast Jozef staat zachtjes.
‘Ja, lekker makkelijk voor de keizer, misschien. Maar voor ons?’
Jozef pakt zijn spullen weer op. Hij gaat niet naar Zebedeüs om aan de boot te werken, maar hij gaat naar Maria. Dat is de vrouw met wie hij over een poosje gaat trouwen.
‘Maria,’ zegt hij. ‘We moeten op reis.’
‘Op reis?’ vraagt Maria verbaasd. ‘Hoezo?’
‘Er was zonet een heraut van de keizer in de stad,’ legt Jozef uit. ‘En die zei dat er een volkstelling komt. Iedereen moet naar de plek waar zijn familie vandaan komt, en dan gaan ze ons tellen. En ik kom uit de familie van koning David. Dus ik moet naar de stad waar David geboren is. Naar Betlehem.’ ‘Blijf je lang weg?’ vraagt Maria.
‘Misschien wel,’ zegt Jozef. ‘Dat hangt ervan af hoe snel dat tellen gaat. Het kan zo een half jaar duren. Maar jij moet ook mee. Want jij hoort bij mij, Maria. Ook al zijn we nog niet echt getrouwd, jij hoort toch al bij mijn familie.’
Maria slikt. Ze legt een hand op haar buik. ‘Jozef, het duurt niet lang meer, en dan wordt mijn baby geboren. Dat weet je toch?’
‘Dat weet ik,’ zegt Jozef. ‘Maar ik kan er niets aan doen. Het is een bevel van de keizer.’
‘Maar hoe moet dat dan, als de baby komt? Daar moet mijn moeder toch bij zijn, om mij te helpen?’
‘Ik zal je helpen,’ zegt Jozef. ‘Ik zal voor je zorgen.’
Maria verwacht een kind. Een heel bijzonder kind. Een engel heeft verteld dat het jongetje op een dag de koning van Israël zal worden, net zoals David vroeger was. En niet Jozef is zijn vader, maar God zélf is de vader van haar zoontje. En nu moet ze zomaar op reis, helemaal naar Betlehem. Dat is niet fijn. Maar het kan niet anders. Wat de keizer zegt, moet gebeuren.
Maria gaat aan het werk. Ze bakt brood voor onderweg. Ze pakt wat extra kleren in, en doeken die ze gemaakt heeft voor de baby. Daar kan ze hem in wikkelen als hij geboren is. En een paar dagen later gaan Jozef en Maria op weg naar Betlehem. Het is een lange reis. Een zware reis, in de zon, over de stoffige zandweggetjes, over de heuvels. Het is een reis die gevaarlijk kan zijn. Elke dag kilometers lopen. Elke avond een plekje zoeken om te slapen. Maria is zo moe dat ze bijna niet meer kan lopen. Haar rug doet pijn. En haar buik ook.
‘Nog even volhouden, Maria,’ zegt Jozef. ‘We zijn er bijna. Kijk daar, in de verte. Die muren. Dat is Betlehem. En weet je wat ik ineens zat te denken? Jouw zoon wordt straks geboren in de stad waar David is geboren. En dat klopt precies met wat een van de profeten vroeger gezegd heeft. De redder van Israël wordt in Betlehem geboren. De redder van Israël, zo noemde de engel jouw kindje toch?
Het lijkt wel alsof God zelf het zo geregeld heeft.’

Maak zelf een adventskalender !!

Adventsproject ‘Tel je mee?’
Wil jij, net als de Hoeksteenkinderen, zelf ook een adventskalender maken en met ons aftellen naar kerst? Kijk dan eens voor ideeën op de volgende pagina:

Jongerendienst zondag 28 november; er is alleen een online dienst

Bouwer gezocht bij het Jongerenproject