Diaconale collecte 5 december jl.

Diaconale collecte zondag 5 december 2021

De collecte is dan bestemd voor Bienvenue Shelter. Dit is een goed georganiseerde opvang in Johannesburg. Voor voedsel is men vaak afhankelijk van donaties van overgebleven eten van bakkers, supermarkten en boeren. Het is prachtig om te zien dat er iedere dag eten is en hoe de vrouwen die opgevangen worden, samen een team vormen en elkaar ook tot steun zijn. Er is ook veel aandacht voor Pastorale ondersteuning. Doet u mee!

Voor meer informatie: www.bienvenueshelter.org