Grote renovatie van ons kerkgebouw, lees verder

 

Onze kerk ondergaat een grote verbouwing. Deze is gestart in oktober. Het is begonnen met de renovatie van het dak en de koepel en het vervangen van het ventilatiesysteem. Een omvangrijk project waar al een lange periode van voorbereiding aan vooraf is gegaan.

“Voor de corona waren we al bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van het schuine dak van de kerk. Het kerkgebouw staat nu bijna 30 jaar en de dakshingles waren aan vervanging toe. Maar door corona is ook de ventilatie versneld aan de orde gekomen en we hebben toen de beslissing genomen om de vervanging van het dak en van de ventilatie in één keer aan te pakken,” aldus kerkrentmeester Martin van der Vegt.

Zinken dak

“De oude dakshingles worden vervangen door een prachtig zinken dak. Zink is een duurzaam materiaal dat gemakkelijk 50 jaar mee kan en bovendien geen onderhoud vereist. De koepel met de raampjes in de nok wordt ook aangepast. De ramen verdwijnen en in de nok komt een solatube die zorgt voor het nodige daglicht in de kerkzaal. Bovenop de koepel wordt het platte dakje vervangen door een zinken puntdak waardoor er geen lekkages meer kunnen ontstaan in het dakleer,” aldus Van der Vegt.

Ventilatie

“Ventilatie is altijd al belangrijk geweest binnen ons gebouw. Ons huidige systeem is bijna 30 jaar oud en was aan vervanging toe. We hebben diverse onderzoeken laten doen en hebben gekozen voor een ventilatiesysteem dat voldoet aan de modernste eisen. Ter vergelijking: ons huidige systeem ververst 2000 kub lucht terwijl het nieuwe systeem ruim 10.000 kub lucht ververst binnen een uur,” aldus Wout Limburg.

Meer voordelen

Van der Vegt vervolgt: “Maar het nieuwe systeem biedt veel meer voordelen. Naast het constant verversen van de lucht kunnen we de lucht tevens verwarmen en koelen. Vooraf kun je de gewenste temperatuur instellen en vervolgens houdt het systeem de temperatuur constant. En dat is voor ons kerkgebouw een uitkomst want tijdens kerkdiensten loopt de temperatuur flink op als er honderden mensen een dienst bezoeken. Ook de luchtvochtigheid en het zuurstofgehalte zullen op peil blijven met het nieuwe systeem. De vloerverwarming zal door een warmtepomp aangestuurd worden. Ook alle andere bijzalen van de kerk worden voorzien van luchtverwarming en diverse zalen zullen voorzien worden van airco”.

Bouwcommissie

De Kerkrentmeesters (KRM) zijn onder andere verantwoordelijk voor de gebouwen. “Met een groepje KRM-ers hebben we een bouwcommissie gevormd en de plannen met elkaar uitgewerkt. Met name Jan van Ittersum en Martin van der Vegt zijn erg nauw betrokken omdat zij werkzaam zijn in de branche en daardoor over veel kennis en contacten beschikken,” vertelt Wout Limburg.

Van het gas af

“Het is een omvangrijk project geworden waarbij we ook nog eens helemaal van het gas af gaan. De CV ketels gaan verdwijnen en zullen verkocht worden. Geen gas heeft als nadeel dat je veel meer stroom gaat gebruiken. Op termijn zouden we daarom zonnepanelen op het platte dak plaatsen maar we hebben met elkaar besloten om dat deel van het nieuwe plan naar voren te halen en ook direct te gaan uitvoeren.”

Zonnepanelen

Door de plaatsing van 80 zonnepanelen worden we de eerste kerk in de regio die de gasmeter inruilt voor zonne-energie. Zonne-energie is een duurzame manier om energie op wekken. En er wordt geen CO₂ uitgestoten bij het omzetten van zonne-energie in elektriciteit. Ook daarin lopen we als kerk graag voorop. Dor het gebruik van zonne-energie gaan de energielasten van onze kerk drastisch naar beneden; dus het zal zichzelf weer terugverdienen,” aldus Martin van der Vegt.

Dankdagcollecte

“De aanschaf van de zonnepanelen was niet opgenomen in de begroting maar als kerk hebben we besloten om voor dit doel een speciale dankdagcollecte te organiseren. In de periode rond dankdag vragen we onze leden om voor dit doel een gift te doen. We hebben dit jaar geen actie bouwsteen gehouden en door covid was er ook geen bazaar; dus hopen we met deze dankdagcollecte genoeg geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van de 80 zonnepanelen. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL 69 RABO 0373 7230 32, t.n.v. CvK de Hoeksteen, o.v.v. Gift Dankdag, ” aldus financieel KRM-er Willem de Vries.

Hinder

Zowel binnen als buiten ons gebouw worden er de komende maanden volop werkzaamheden verricht en dat zal ook de nodige overlast met zich brengen voor de gebruikers van ons gebouw.