Ouderenmiddag gaat niet door

Weer geen ouderenmiddag

Helaas hebben we weer moeten besluiten een ouderenmiddag niet te laten doorgaan. We achten het niet verantwoord de ouderenmiddag van 15 februari a.s. te houden. De besmettingscijfers stijgen nog steeds sterk. Bovendien heeft de Coronacommissie besloten dat de komende twee zondagen nog geen kerkdiensten worden gehouden.

In overleg met Helmich Heutink hebben we besloten zijn lezing over iconen op de Paasmiddag (12 april) te laten plaatsvinden (als dat coronatechnisch mogelijk is). Helmich zal zijn verhaal toespitsen op iconen die betrekking hebben op de lijdenstijd en Pasen. Dat is een hele mooie combinatie.

De invulling van de Paasmiddag zal anders zijn dan anders. We hebben normaal geen lezing, maar een broodmaaltijd. Gezien de huidige stand van de Corona zijn wij van mening dat men te dicht bij elkaar komt bij de broodmaaltijd bij het pakken van brood en beleg. We gaan het dus anders doen. Maar dat ziet u vanzelf wel. Als de middag mag doorgaan, wordt het een mooie bijeenkomst!

Met hartelijke groet,

Winy Pieffers, voorzitter van de HVD/Zusterkring

h.pieffers@planet.nl; 038-3330588