De Oekraïne vlag wappert

HULP AAN OEKRAÏNE (LAATSTE NIEUWS)

Lieve mensen.

Er zijn op dit moment géén goederen nodig voor de hulp aan de opgevangen Oekraïners. Er is al meer dan voldoende! Onze dank daarvoor.

Om de opvang te bekostigen is er wel behoefte aan financiële middelen.

U kunt uw bijdrage overmaken aan de diaconie van

Herv. Gem. De Hoeksteen op: NL71 SNSB 0918785693 o.v.v. Oekraïne.

U kunt ons volgen via de Facebook pagina’s van Jongerenproject – Hoeksteen IJsselmuiden en Hoeksteen 21+ reis. Via de weekinfo of de update groepsapp proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Marleen Kragt 06-46110116.

Of via e-mail: marleen.kragt@home.nl

Alle e-mail en app berichten worden gelezen maar door de grote stroom berichten is het niet altijd mogelijk om iedereen persoonlijk te beantwoorden.

 

Bericht van RTV IJsselmond

Nu er geen beperkende corona-maatregelen meer zijn, heeft (Radio TV) RTV IJsselmond besloten, dat ze stoppen met de live-tv-uitzendingen van kerkdiensten op zondagen.  Zondag 3 april is de laatste kerkdienst van de Hoeksteen op RTV IJsselmond.

Vespers; volgende zaterdag 16 april

 

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd of vastentijd genoemd) is een periode van voorbereiding waarin we de weg van onze Heer naar het kruis gedenken. Dit doen wij als gemeente door de weken voor Pasen vespers te organiseren. Vesper is een oud woord uit het Latijn en betekent ‘avond’. Bij een vesper komen we samen, worden we stil en concentreren ons op de lijdensweg die Christus moest gaan. Het offer van Gods Zoon, Zijn dood en opstanding, is de kern van ons geloof.

Het thema van de vespers van 2022 is: ‘Wie is Jezus.’ We lezen met elkaar gedeeltes uit het Oude Testament en uit het evangelie naar Johannes, waarin Jezus in zeven verschillende ‘Ik ben’ uitspraken antwoord geeft op deze vraag en laat zien de vervulling van de schriften te zijn.

We vieren de vespers aan de hand van een vaste liturgie die naast de lezingen verder bestaat uit gebed, stiltemoment, liederen, gedichten en muziek. Dit alles in een sfeer van soberheid, verstilling en inkeer.

De vespers worden verzorgd door verschillende gemeenteleden van ‘de Hoeksteen’ en duren doorgaans een half uur.
De aanvangstijd is 19:00 uur.

U kunt thuis meekijken via live kerkdienst kijken.
De liturgie kunt u vinden bij de kerkdiensten achter de Vesper aankondiging.

 

De stille week  (11 april t/m 18 april)

 

Maandag

19:00 – 20:30 uur

Gelegenheid voor stille tijd in de Hoeksteen.
Dinsdag

19:00 uur

Een uurtje gemeentezang met liederen passend bij de lijdenstijd.
Donderdag

Tijdstip n.t.b.

Passieconcert georganiseerd door CMV ‘Euphonia’ uit Wilsum.
Vrijdag

9:30 uur

19:30 uur

Erediensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd.
Zaterdag

19:00 uur

Laatste vesper.
Zondag

9:30 uur

19:30 uur

Paasvieringen ‘s ochtends (gezinsdienst) en ’s avonds.
Maandag

9:30 uur

Paaszangdienst op 2e paasdag.

 

Middagdienst zondag 13 maart jl.

Op zondag 13 maart is er weer ‘De Middagdienst’  in De Hoeksteen.

Het pakkende thema voor deze dienst is: “Een Fonkelnieuw Begin”.
De spreker in deze dienst is dominee Helmert-Jan van Maanen uit IJsselmuiden.

De dienst is uiteraard voor IEDEREEN bedoeld: voor de oudere en jongere jeugd, maar ook voor degenen die niet zo vaak in de kerk komen. Misschien kunnen de ‘trouwe’ kerkgangers allemaal iemand meenemen?!

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door niemand minder dan de bekende en enthousiaste band GO(U)D

De dienst wordt gehouden op een hele fijne tijd, namelijk om 16.30 uur.

Wij hopen op een hele grote opkomst! Het wordt een verrassende dienst.

Heel hartelijke groeten en graag tot 13 maart, half 5.

De Middagdienstcommissie.

 

 

Jongerendienst zondag 27 maart jl.