Middagdienst zondag 13 maart jl.

Op zondag 13 maart is er weer ‘De Middagdienst’  in De Hoeksteen.

Het pakkende thema voor deze dienst is: “Een Fonkelnieuw Begin”.
De spreker in deze dienst is dominee Helmert-Jan van Maanen uit IJsselmuiden.

De dienst is uiteraard voor IEDEREEN bedoeld: voor de oudere en jongere jeugd, maar ook voor degenen die niet zo vaak in de kerk komen. Misschien kunnen de ’trouwe’ kerkgangers allemaal iemand meenemen?!

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door niemand minder dan de bekende en enthousiaste band GO(U)D

De dienst wordt gehouden op een hele fijne tijd, namelijk om 16.30 uur.

Wij hopen op een hele grote opkomst! Het wordt een verrassende dienst.

Heel hartelijke groeten en graag tot 13 maart, half 5.

De Middagdienstcommissie.