Nieuwste boek ds. van Veluw

 

 

 Dit boek gaat over het mysterie van kruis en opstanding van Jezus Christus. Wat is de betekenis daarvan? Hoe kunnen we ons daarbij iets voorstellen? In welke beelden spreekt de Bijbel daarover?
In twee delen worden 35 hedendaagse en 13 bijbelse metaforen met betrekking tot verzoening en verlossing door Jezus Christus besproken. De vele voorbeelden, verhalen en metaforen spreken tot de verbeelding, en dat is precies de bedoeling.

 Van alle kanten wordt de bijbelse notie dat, Jezus Christus is gestorven als verzoening voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld belicht. We hopen dat het scala aan metaforen dat aangereikt wordt, velen mag inspireren en mag helpen bij de praktijk van de geloofsoverdracht.

 

Dr. A.H. van Veluw is godsdienstfilosoof, theoloog, publicist en emeritus predikant . Hij publiceerde eerder: De straf die ons de vrede aanbrengt: Over God, kruis, straf en de slachtoffers van deze wereld in de christelijke verzoeningsleer (2002), Waar komt het kwaad vandaan? Over God, schepping, evolutie en de oorsprong van het kwaad (2010), De satan: Een noodzakelijk kwaad? Een aanzet voor een bijdetijdse diabologie voor het monotheïstische christendom (2012) en ‘Aan tafel!’ Prikkelende geloofsvragen opgediend in 12 driegangenmenu’s (2015). Daarnaast schreef hij hoofdstukken over allerlei theologische thema’s in publicaties met andere auteurs, en een groot aantal artikelen en columns in verschillende (theologische en kerkelijke) bladen.

Wilt u contact zoeken dan kan dat via onderstand mailadres:

ahvanveluw@gmail.com