Avonddienst 3 juli jl.

Inloop en kijkavond vrijdag 1 juli jl.

Alle  (extra) werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Daarom wordt er op vrijdag 1 juli een inloop/kijkavond georganiseerd met betrekking tot alle bouwkundige en technische aanpassingen die zijn gedaan. U kunt zich dan een goed beeld vormen, met uitleg van de kant van de kerkrentmeesters over de resultaten van de werkzaamheden.
Kortom, een uitgelezen mogelijkheid voor iedereen. Ook weer een moment om elkaar te ontmoeten en eens even bij te praten.

tijd: 19.00 uur- 20.00 uur

Van harte uitgenodigd ALLEMAAL !!

Jongerendienst 26 juni jl.

Middagdienst zondag 19 juni jl.

Middagdienst, thema; ‘protesteren kun je leren’ aanvang 16.30 uur